La Direcció General de Qualitat Ambiental ha elaborat la Guia per a l’ambientalització dels contractes de manteniment d’instal·lacions d'edificis, que properament ha d’aprovar el Ple de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa. L’objectiu d’aquesta Guia és orientar els òrgans de contractació de serveis de manteniment perquè puguin aprofitar els avenços i les millores ambientals que ofereix el mercat i, d'aquesta manera, els contractes de manteniment esdevinguin una eina de millora continua.

Fins ara i en general, les empreses es fan càrrec de les instal·lacions, dels equips i de cadascun dels seus elements, en les condicions existents en el moment de la contractació, i presten el servei necessari per al correcte manteniment i per a la conservació dels elements existents originàriament, sense canviar les característiques essencials.

Els contractes de manteniment habituals només contemplen la revisió regular de les instal·lacions (manteniment normatiu i conductiu), la seva reparació en cas d’avaria (manteniment correctiu) i/o la substitució d’elements a temps per tal d’evitar-ne el deteriorament prematur (manteniment preventiu).

La inclusió de criteris ambientals en els contractes de manteniment d’instal·lacions d'edificis plecs model de clàusules administratives generals i particulars permetrà que els contractes incorporin criteris ambientals com l'obligació del contractista respecte a la correcta gestió ambiental del servei, la facultat de supervisar l'execució del contracte amb el màxim respecte al medi ambient o la inclusió dels riscos sobre el medi ambient.

Per aconseguir una millora ambiental cal que, en totes aquestes operacions de manteniment, s’incorpori la qualitat ambiental dels materials, dels elements i dels equips com aspectes a considerar des d'una doble vessant:

 

  • actualitzar regularment «l’estàndard ambiental» quan s’observa una diferència significativa entre la qualitat de les instal·lacions originals i la de l’estàndard actual, i
  • emprar sempre el materials «consumibles» amb la millor qualitat ambiental possible.

Tot plegat vindrà condicionat per dos aspectes:

a. La compatibilitat entre les alternatives i l'opció original. Una compatibilitat que, en primera instància, ha de ser tècnica però que també pot ser, en determinats casos estètica, per exemple quan existeixen consideracions patrimonials importants.

b. La diferència de cost en cada cas.

  La publicació de la Guia per a l’ambientalització dels contractes de manteniment d’instal·lacions d'edificis està prevista pel mes d’abril.

Redactat de la notícia i més informació

Redactat per: Josep M. Masip i Argeme Pérez

Per saber-ne més: Josep M. Masip


Back to Top

Informació del document

Publicat a 11/04/14
Acceptat a 11/04/14
Presentat el 11/04/14

Volum Notícies, 2014
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Localització

Puntuació document

0

Visites 95
Recomanacions 0