Una eina de competitivitat per millorar el sector de la construcció


El passat 11 de desembre es va celebrar a Terrassa la sessió Etiquetatge ecològic, organitzat pel Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona juntament amb el Centre Tecnològic Leitat.

L'objectiu de la jornada era explicar la utilitat de les ecoetiquetes i de la Declaració Ambiental de Productes de Construcció (DAPc ®) per als materials de construcció en la presa de decisions basades en dades contrastades. Altra avantatja de l’ús de certificacions és la incidència en el bon rendiment dels edificis i la de salut les persones.

En representació del Departament de Territori i Sostenibilitat van assistir el senyor Jordi Sanuy, Director de Qualitat de l’Edificació i Rehabilitació de l’Habitatge, de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, convidat a fer l’obertura de l’acte, i la senyora Maria José Sarrias, Cap del Servei de Qualificació Ambiental de la Direcció General de Qualitat ambiental que va participar com a ponent, i va parlar de l’ Etiqueta Ecològica de la Unió Europea i el Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental al sector de la Construcció.

Què és una etiqueta ecològica?

“Les etiquetes ecològiques, o ecoetiquetes, són sistemes voluntaris de qualificació ambiental que certifiquen que un producte determinat és més respectuós amb el medi ambient que la majoria de la seva categoria”

És una indicació o distintiu que té la finalitat d'identificar aquells productes o serveis que compleixen uns criteris de "bondat ambiental" en el procés de fabricació, ús, comercialització o finalització de la seva vida útil.

L'objectiu global de l'etiquetatge ecològic radica a utilitzar els mecanismes del mercat per estimular la millora contínua del medi ambient. A través de la comunicació de dades contrastables, exactes i no tendencioses relatives als aspectes ambientals de productes i serveis, fomenta la demanda d'aquells que són preferibles des del punt de vista ambiental.

Classificació de les ecoetiquetes l'Organització Internacional de Normalització (ISO)

Les ecoetiquetas es fonamenten en diverses directrius de l'Organització Internacional de Normalització (ISO). Les normes ISO defineixen els principis generals, els objectius i els procediments que han de regir per als diferents tipus d'etiquetes ecològiques i declaracions ambientals D'acord amb les normes ISO, existeixen tres sistemes d'ecoetiquetatge, i es classifiquen en:

  • Etiqueta ecològica tipus I (norma ISO 14024) – Ecoetiquetes
  • Etiqueta ecològica tipus II (norma ISO 14021) - Autodeclaracions ambientals
  • Declaracions ambientals tipus III (norma ISO 14025)


Ecoetiquetes de tipus I, II i III

Les etiquetes de tipus I (regulades per la norma ISO 14.024)

És aquella certificació que identifica de forma oficial que un producte o un servei té una afectació menor sobre el medi ambient, tenint en compte tot el seu cicle de vida. Les ecoetiquetes tipus I les atorga una tercera part independent, que exerceix com a entitat certificadora.

Per aconseguir una ecoetiqueta tipus I, l’empresa interessada en certificar un producte o un servei ha de posar-se en contacte amb el gestor del sistema d’etiquetatge ecològic i demostrar el compliment d’uns criteris ambientals definits prèviament per a la seva tipologia de producte o servei. En cas d’obtenir-la, indica que aquell producte o servei és més respectuós amb el medi ambient que un altre que no disposi de la etiqueta ecològica.

Les etiquetes de tipus II (Regulades per la norma *ISO 14.021)

Les etiquetes de tipus II són declaracions que el propi fabricant o envasadora del producte li atorga o assigna, sense la certificació independent per part de tercers, i és per tant una informació avalada pel fabricant. Aquestes declaracions normalment van referides a una fase del cicle de vida o a un aspecte concret del producte.

  • La norma ISO 14021 dóna una orientació en l’ús d’alguns termes de caràcter ambiental i en l’ús del cercle de Möbius.

Declaracions ambientals III (regulades per la norma ISO 14.025)

Les etiquetes tipus III són un inventari de dades quantificades d’un producte amb unes categories prefixades de paràmetres referents al seu anàlisi de cicle de vida (ACV). Es du a terme una verificació per part d’una tercera part independent.

Que un producte disposi d’una tipus III no vol dir que és ambientalment millor que un altre que no el disposi (a diferència del que sí que identifica una tipus I). El que et permet fer una etiqueta tipus III és la comparació entre diferents productes que la tinguin, comparar les seves dades.


Ecoetiquetes a la construcció

El compromís ambiental del sector de la construcció, fins avui, no ha estat molt important. En els avenços que s'han anat fent han estat més la resposta a les noves exigències normatives que una veritable aposta per fer un sector més sostenible i competitiu. La globalització i les exigències internacionals imposen nous reptes a les empreses, les quals han de adaptar la seva estructura de producció i les seves estratègies comercials a oferir productes de menor impacte i a donar una informació transparent i verificada.

Des d’Europa la opció que s'ha considerat més idònia, avui des de la voluntarietat i més endavant des de l'obligatorietat, són les DAP, que seran el punt de partida per mesurar l'impacte ambiental dels edificis, sigui el que sigui el procediment de certificació escollit (BREEAM, Llegiu, Verd o qualsevol altre). El fet que les ecoetiquetes tipus III o DAP estiguin basades en l'anàlisi del cicle de vida dels productes , les fa especialment valuoses en la seva projecció internacional i donen un valor afegit a les empreses que les desenvolupen.

En aquest camí sostenibilista, una peça essencial són les DAPc®, sistema adaptat a la norma ISO i que a Catalunya gestiona el Col·legi d’aparelladors. Altres organismes també poden crear el seu propi sistema de DAP per a productes de la construcció, sempre adaptant-se al que marca la norma ISO corresponent.

En què consisteix el sistema DAPc®? La certificació DAPc® és un sistema d’ecoetiquetatge d’EPD de la construcció, pioner a Espanya, seguint les directrius europees i regulat per les normes ISO 14025 i 15804.

El Sistema DAPc® és un programa que aglutina empreses fabricants de productes i materials de construcció que tenen un compromís amb la sostenibilitat i el medi ambient, i que volen avançar en l’anàlisi dels impactes mediambientals dels seus productes.

L’objectiu és aglutinar aquelles empreses fabricants que volen comprometre’s amb la millora ambiental dels seus processos productius amb la finalitat de dotar al sector de la construcció la transparència mediambiental necessària perquè els tècnics i professionals puguin prendre les decisions oportunes a l’hora d’escollir els productes a utilitzar en els seus projectes.

Mitjançant la transparència mediambiental del sector de la construcció, els tècnics i professionals poden escollir els productes segons criteris mediambientals, més enllà dels estètics, econòmics i funcionals.

 

Draft Garcia 198045077-MA Ecoetiquetatge-imatge1 EtiquetageEco.jpg


Redactat de la notícia i més informació

Redactat per: Josep M. Masip i Argeme Pérez

Per saber-ne més: Maria José Sarrias


Back to Top

Informació del document

Publicat a 11/04/14
Acceptat a 11/04/14
Presentat el 11/04/14

Volum Notícies, 2014
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Localització

Puntuació document

0

Visites 89
Recomanacions 0