#M2021

Destaquem:
Projecte PYRMOVE


Coordinació del projecte

Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)


Altres participants

  • Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC)
  • Centre d’étude et d’Expertise sur les Risques, l’Environnement, la Mobilité et l’Aménagement (CEREMA)
  • Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM)
  • Institut d'Estudis Andorrans (IEA)


Període

Novembre 2019 – Juny 2022

Descripció

El projecte se centra en la prevenció i gestió del risc per esllavissades que causen la major part de danys al Pirineu, mitjançant el desenvolupament de metodologies innovadores i transformadores. L'estudi de les condicions dels fenòmens anomenats MORLEs (Multiple Occurrence Regional Landslides Events) serà un pas clau per millorar la capacitat de resposta dels actors del territori als riscos i a la gestió d'aquestes catàstrofes.

Finalitat de l'acció

PyrMove proposa metodologies transfrontereres per avaluar el risc associat a aquestes amenaces, així com eines de quantificació, previsió i gestió de la mateixa. Les eines proposades es validaran amb base a esdeveniments reals en llocs pilots i es podran aplicar posteriorment a altres zones i/o a escenaris climàtics futurs.

Novetats que aporta l'acció

Noves eines transfrontereres per anticipar i gestionar riscos associats a esllavissades de terra de gran envergadura, siguin moviments grans afectant infraestructures o esllavissades múltiples durant esdeveniments plujosos (crisi MORLES). Aquestes eines milloraran la capacitat dels actors del territori per prevenir i gestionar el risc específic als dos tipus d'escenaris.

Draft Echave-Sustaeta 184234840-image1.jpeg

Susceptibilitat del terreny a esllavissar-se a la Val d’Aran. Simulador d’Episodis Regionals d’Esllavissades desenvolupat en el marc del projecte PYRMOVE

Fonaments de la novetat

Les principals innovacions tècniques són:

- Estudi de l'comportament de grans esllavissades: definició de mètodes i implementació en llocs pilot;

- la definició de grans sistemes de monitorització i alerta d'esllavissades a destinació de comunitats i actors de gestió de crisi;

- la consideració dels fenòmens "MORLE" a la proposta d'escenaris dinàmics, particularment en funció de contextos climàtics.

Aquests treballs es transferiran als actors locals a través de tallers de difusió de coneixement i capacitació sobre les eines desenvolupades. Crear un simulador de MORLEs per poder simular escenaris i ajudar a les autoritats de Protecció Civil."

Any 2020

Dotar el territori amb eines transfrontereres per anticipar i gestionar riscos associats a esllavissades de terra de gran envergadura, siguin moviments grans afectant infraestructures o esllavissades múltiples durant esdeveniments plujosos (crisi MORLES). Aquestes eines milloraran la capacitat dels actors del territori per prevenir i gestionar el risc específic als dos tipus d'escenaris.

Draft Echave-Sustaeta 184234840-image2.jpeg

Esllavissada de Gazost, França (Xarxa PyrMove, Anàlisi regional del risc de despreniments als Pirineus -2014 CTP 00051-).

Any 2021

Durant el 2021 s'ha assolit la finalització de la base de dades de lliscaments de les zones pilot de l'àrea espanyola (Vall d'Aran i sector Berguedà-Ripollès).

Generació, mitjançant dos mètodes (Artificial Neural Network -ANN- y Maximum Likelihood), dels mapes de perillositat o risc potencial de les àrees espanyoles.

Anàlisis dels factors hidrogràfics-meteorològics condicionants de MORLES

Per saber-ne més

Responsable: Pere Buxó

Web del projecte: https://www.pyrmove.eu/ca

Back to Top

Informació del document

Publicat a 30/08/22
Acceptat a 30/08/22
Presentat el 30/08/22

Volum Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, 2022
llicència: CC BY-NC-SA license

Funding: Intern

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos instrumentals

Previsió

Sistemes avançats de previsió

Vulnerabilitat territorial

Observació territorial, ambiental i climatològica

Observació meteorològica

Puntuació document

0

Visites 3
Recomanacions 0