Destaquem

Ecodiscat

LiMaS

Introducció

El passat 3 d’octubre el DTES va organitzar una jornada per informar als fabricants i dissenyadors de productes relacionats amb l’energia (ErP) sobre l’estat actual i futur de la Directiva europea d’ecodisseny 2009/125/CE (Reial decret 187/2011), així com la seva relació amb la Directiva europea d’etiquetatge energètic 2010/30/UE (Reial decret 1390/2011) i les possibles accions per avançar-se a futurs reglaments. També es van presentar un conjunt d’eines i casos pràctics, així com els riscos i els possibles avantatges competitius associats a aquesta Directiva. A la vegada, també es van presentar un conjunt d’actuacions futures per a aquest sector en el marc de l’ecodiscat 2012-2015, Estratègia catalana d’ecodisseny. La inauguració de la Jornada va anar a càrrec de la directora general de Qualitat Ambiental, Assumpta Farran.

Julio Rodrigo. Marc legislatiu, reglaments publicats i futures actuacions

La Directiva d’ecodisseny ErP o Directiva 2009/125/CE, transposada a la legislació espanyola mitjançant el Reial decret 187/2011, ha instaurat en la Unió Europea un marc per a l’establiment de requisits obligatoris d’ecodisseny sobre els productes relacionats amb l’energia - ErP (en anglès, Energyrelated Products) i per a l’ús d’energia (EuP).

La Directiva marc d’ecodisseny ErP no estableix obligacions directes per als fabricants, atès que els requisits d’ecodisseny aplicables a cada categoria de productes s’estableixen mitjançant reglaments.

La Directiva d’ecodisseny ErP és un procés legislatiu totalment viu i obert, ja que hores d’ara i com a prioritat, la CE té intenció de regular els productes que compleixin aquests tres requisits:

 • que representin un volum de vendes significatives a Europa (200.000 u/any en la UE);
 • que suposin un important impacte ambiental (consum d’energia) dins d’Europa; i
 • que hagi la possibilitat de millorar-los significativament sense costos excessius.

La quantitat de productes que compleixen aquests tres requisits és molt elevada i resultaria del tot inviable intentar abordar la regulació de tots a la vegada. Per això, la Comissió Europea prioritza i planifica en períodes - plans de treball – les famílies de productes a ser regulades.

Recentment, la CE ha establert el seu 2n Pla de treball o Pla de treball 2012- 2014, publicat el 7 de desembre de 2012. En aquest Pla es proposen 12 famílies de productes a analitzar: 7 de les quals “prioritàries” i les 5 restants “condicionades” segons els resultats dels treballs i estudis del 1r Pla de treball (2009-2011).

Famílies de productes prioritàries:

 • Finestres
 • Calderes de vapor (< 50 MW)
 • Cables de potència
 • Servidors, emmagatzematge dades i equips auxiliares en empreses
 • Aparells / mesuradors intel·ligents
 • Armaris conservació de vins
 • Productes relacionats amb l’aigua

Famílies de productes condicionades:

 • Bombes desplaçament positiu
 • Motors potència fraccionaria < 200 W
 • Controladors calefacció
 • Controladors (sistemes) d’il·luminació
 • Productes d’aïllament tèrmic d’edificis

  D’altra banda, amb l’aparició de la Directiva 2010/30/UE, transposada al Reial decret 1390/2011, s’ha establert a la Unió Europea un nou sistema d’etiquetatge per indicar el consum d’energia i d’altres recursos/impactes dels productes relacionats amb l’energia (ErP). Les principals novetats del sistema són dues:

 1. Aplicable a tots els ErP i no únicament a alguns electrodomèstics com fins a la data;
 2. 3 classes d’eficiència per damunt de la A (A+, A++ i A+++).

  Seguint un procés similar i interrelacionat amb el de la Directiva d’ecodisseny ErP (però no idèntic: no hi ha Comitè Regulador, el Consell i el Parlament tenen 2 mesos i no 3, etc.), la Comissió Europea pot ara establir nous reglaments en matèria d’etiquetatge energètic que siguin aplicables a categories/famílies concretes d’ErP. Per estar al dia de la Directiva ErP i de la d’etiquetatge energètic, podeu consultar la web d’ecodiscat.

Juan Carlos Alonso, SIMPPLE. L’ecodisseny en el sector dels productes relacionats amb l’energia

L’ecodisseny exigeix plantejar alternatives de disseny que permetin assolir el producte final o servei, minimitzant els impactes ambientals, econòmics i socials. Per quantificar, valorar i comparar les millores i prioritzar les diferents alternatives possibles, hi ha diferents eines basades en l’anàlisi del cicle de vida (ACV).

D’entre aquestes eines cal destacar  Eu-Peco Profiler, que és gratuïta per a productes que utilitzen energia i empra 14 indicadors d’impacte, tenint com a base de dades de referència un total de 159 materials i processos. A més, proporciona una identificació i priorització dels aspectes ambientals més rellevants del producte i fa comparatives amb les diferents alternatives de disseny. Es pot descarregar de la web del projecte europeu d’ecoinnovació LiMaS.

Com a característiques especials de productes EuP (elèctric/electrònics), cal remarcar:

 • En general són productes de gran consum i en alguns casos amb una vida útil cada cop més curta (exemple: telèfons mòbils). Consumeixen energia durant el seu ús i és aquesta fase del seu cicle de vida la més significativa.
 • Contenen una gran varietat i complexitat de materials (plàstics, metalls, etc.) i alguns dels seus components materials tenen un valor residual de mercat (Cu, Al, metalls preciosos, etc.).
 • Poden contenir substàncies perilloses (plom, crom, retardants halogenats, etc.), per la qual cosa al final de la seva vida útil demanen una gestió específica.

  Altres motivacions per a l’aplicació de l’ecodisseny:

 • Fabricació: millora de l’eficiència del procés productiu (estalvi de matèries primeres i d’energia).
 • Estratègia: requisits/preferències dels clients. Diferenciació en el mercat.
 • Innovació: ecoinnovació (ús de les millors tecnologies disponibles i millora de la funcionalitat).
 • Seguretat i salut: disminució del contingut en substàncies perilloses.
 • Qualitat i certificacions: ISO14006, ecoetiquetes, declaracions ambientals de productes (EPD), etc.
 • Legislació: compliment present i futur –anticipació- (ex: Directiva ErP)


Procés normatiu

Al llarg del procés normatiu (elaboració del Reglament) cal seguir l'evolució dels diferents documents previs, identificant les futures exigències normatives per a una adaptació progresiva i planificada.

Com a font de consulta, és necessari destacar les guies sectorials d'ecodisseny Elèctric-Electrònic I y II, de l'empresa pública basca IHOBE i la Electrical'and electronic practical Ecodesign Guide, de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona de l'any 2002.

 

Presentació de casos

Es van presentar dos casos industrials d’èxit:

El cas d’equips de bugaderia. Daniel Arcarons. Girbau, SA'

Màquina amb poques pèrdues energètiques al local (ventilació i aire condicionat de bugaderies)

El sistema de ventilació s’atura durant la descàrrega, de manera que la neteja es duu a terme immediatament després de la descàrrega.

Màrqueting verd o etiquetes ecològiques de bugaderies (locals i privades)

Eficiència en el sector de la il·luminació. Miquel Collado. Vossloh-Schwabe'

Aporta una solució tècnica amb lluminària, amb anàlisi de diferents tipus de LED, millora l’eficiència del reflector (estalvi del 85%) amb bona gestió tèrmica gràcies al circuit ceràmic i el camí tèrmic conductor.

La Jornada va concloure amb la  presentació del Grup de Treball d’Ecodisseny productes ErP i tallers de treball, a la web d'ecdiscat amb els objectius següents:

 • Definir i dinamitzar un grup de treball en ecodisseny per al sector de productes relacionats amb l’energia, amb la participació de les empreses/institucions interessades.
 • Fer dos tallers de treball amb empreses del sector.
 • Constituir el grup LinkedIn per intercanvi d’informació/experiències Informació actualitzada

 

Taller 1, 18 d’octubre de 2013

 • Aplicació pràctica i ús d’eines simplificades d’ACV pel sector (EuPeco-profiler)
 • Desenvolupament de casos pràctics d’ecodisseny (a proposta de les empreses) o resolució de dubtes.

 

Taller 2, 14 de novembre de 2013

 • Aprofundir en l’aplicació pràctica i l’ús eines simplificades d’ACV per al sector (EuPeco-profiler)
 • Desenvolupament de nous casos pràctics d’ecodisseny i resolució de dubtes.


Autors

Redactat per: Marga Torre, Maria José Sarrias i Enric Pueyo

Per saber-ne més:Maria José Sarrias i Enric Pueyo


Back to Top

Informació del document

Publicat a 11/04/14
Acceptat a 11/04/14
Presentat el 11/04/14

Volum Notícies, 2014
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Localització

Puntuació document

0

Visites 6
Recomanacions 0

Compartiu aquest document