El programa, presentació

El passat 11 de juliol es va presentar el Programa català d’ecodisseny  ecodiscat' 2012-2015. Van  presidir l’acte el conseller de Territori i Sostenibilitat, Lluís Recoder i el secretari de Medi Ambient i Sostenibilitat, Enric Llebot.

El Dr. Joan Rieradevall, de l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona, va presentar amb claredat que el disseny és la fase decisiva en la determinació de les característiques que tindran els productes i serveis dissenyats. L’ecodisseny, a més, incorpora els aspectes ambientals en la fase de decisió del disseny. A hores d’ara l’ecodisseny és una important eina d’innovació, d’eficiència, d’oportunitats i d’assoliment d’una economia sostenible.

Al seu torn, la directora general de Qualitat Ambiental va presentar el contingut del Programa català d’ecodisseny - ecodiscat 2012-2015.

Aquest Programa ha estat el resultat d’un procés sistemàtic i participatiu amb tots els actors socials. Al llarg del procés s’han cercat les iniciatives i les línies de treball dutes a terme els darrers anys a Europa i experiències pròpies que s’han recollit en sessions de brainstorming. Així mateix, mitjançant un procés de participació pública, s’ha pogut realitzar sondejos, debats oberts al públic i recollir noves opinions a través d’un formulari en línia i una bústia de correu electrònic. Totes aquestes actuacions han permès millorar notablement el document inicial de treball.

El cinquè butlletí d’innovació i recerca va informar de la sessió d’inici del procés participatiu. El nombre total de participants ha estat de 108 persones i 70 empreses, organitzacions i administracions.

El resultat comprèn 3 eixos estratègics, 7 línies bàsiques i 42 actuacions concretes que es poden quantificar amb l finalitat d’assolir més ecoeficiència en àmbits diversos: gestió de recursos, consum energètic, més competitivitat empresarial; per tant, poden arribar a formar part d’una economia verda sostenible.


Els eixos bàsics i objectius associats:

Objectius L1:

 • Donar a conèixer el concepte d’ecodisseny i els seus avantatges ambientals, econòmics i competitius
 • Incentivar l’aplicació sistemàtica de l’ecodisseny als processos productius i de serveis.
 • Incentivar les empreses per desenvolupar productes i serveis sostenibles.
 • Millorar l’accessibilitat a eines tècniques de suport i assessorament.

  Algunes de les accions més remarcables:

 • Promoció de l’ecodisseny a través d’un premi específic.
 • Elaboració d’una col·lecció d’experiències d’èxit en ecodisseny a Catalunya.
 • Creació d’un mapa d’ecodisseny a Catalunya.
 • Creació d’un metodologia de suport a la implantació de projectes sectorials d’ecodisseny.
 • Compra pública verda. Observació de l’ecodisseny com a criteri en tots els concursos públics i convocatòries.

  Objectius L2:

 • Afavorir l’intercanvi d’experiències i coneixement entre els centres de recerca i el món empresarial.
 • Aprofitar les xarxes ja existents de clústers tecnològics per incorporar el vessant ambiental en la recerca que duen a terme i treballar conjuntament amb les empreses.

  Algunes de les accions més remarcables:

 • Incorporar l’ecodisseny en el programa formatiu de titulacions universitàries en general.
 • Creació d’una plataforma de treball en ecodisseny.

  Objectius L3:

 • Transferir el coneixement ja existent en aquest camps a tots els actors implicats.
 • Fer partícips, en la incorporació de l’ecodisseny als sistemes productius, a tots els actors socials determinants per al funcionament d’un mercat sostenible.

  Algunes de les accions més remarcables:

 • Creació d’una plataforma virtual d’intercanvi d’experiències i de difusió de l’ecodisseny.
 • Introducció i normalització de l’ecodisseny en el món del disseny de béns i serveis i a les seves activitats socials.
 • Elaboració de guies d’aplicació de criteris d’ecodisseny.

  Objectius L4:

 • Incentivar els consumidors a consumir productes i serveis més sostenibles, amb més difusió dels missatges ambientals associats als productes.
 • Oferir mesures que ajudin al consumidor a escollir i a entendre el motiu de la seva elecció responsable.
 • Impulsar la difusió de les ecoetiquetes entre els consumidors.
 • Reorientar els hàbits de consum.

  Algunes de les accions més remarcables:

 • Formació a grups d’interès, formadors i intermediaris multiplicadors.
 • Impulsar l’ecodisseny a fires sectorials o especialitzades i valorar l’organització d’una fira d’ecodisseny.
 • Comunicació dels beneficis econòmics de la incorporació de criteris ecològics.

  Objectius L5:

 • Promoure la transferència de coneixement pel que fa a l’adopció de criteris mediambientals en la contractació de la Generalitat.

  Algunes de les accions més remarcables:

 • Definició i incorporació de criteris objectius d’ecodisseny als processos de contractació pública.
 • Avantatge competitiu de la certificació en ecodisseny (ISO 14006) en la compra pública verda.

  Objectius L6:

 • Assignar funcions i responsabilitats al personal del DTES encarregat de garantir l’aplicació del Programa.
 • Vincular transversalment el Programa amb totes aquelles actuacions del Govern de la Generalitat que tinguin a veure, directa o indirectament, amb l’ecodisseny com. per exemple. l’economia verda sostenible.

  Algunes de les accions més remarcables:

 • Assignacions de responsabilitats de gestió.
 • Creació d’una comissió intradepartamental.

  Objectius L7:

 • Implicar al conjunt de la societat per implementar satisfactòriament el Programa.

  Algunes de les accions més remarcables:

 • Difusió de l’ecodiscat 2012-2015 a tot el conjunt de la societat.
 • Recerca dels avenços en ecodisseny del conjunt de la UE.

 

Presentació del Programales empreses

L’avaluació del programa anirà a càrrec de la comissió intradepartamental que, un cop constituïda, definirà el calendari d’aplicació de les actuacions del Programa.

L’ecodiscat' 2012-2015  s’ha dissenyat amb la finalitat de poder modificar o variar els objectius o les pròpies actuacions en funció de l’experiència acumulada al llarg de la seva aplicació.

En la presentació del Programales empreses:

 • Mobles 114,
 • Compostadores i ecoemprenedores.cat,
 • Stimulo i
 • Abar arquitectos,

van exposar la seva experiència personal i empresarial envers l’ecodisseny. Cada ponent va presentar com és la seva activitat habitual i específica, quina és la seva motivació i quines dificultats s’hi va trobar per incorporar l’ecodisseny al seu procés productiu i, per acabar, els avantatges ambientals, econòmics i competitius que han assolit amb aquesta experiència.


Autors

Redactat per: Marga Torre ,Maria José Sárrias i Enric Pueyo

Per saber-ne més: Maria José Sárrias i Enric Pueyo


Back to Top

Informació del document

Publicat a 18/12/12
Acceptat a 18/12/12
Presentat el 18/12/12

Volum Notícies, 2012
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos instrumentals

Previsió

Medi ambient i sostenibilitat

Localització

Puntuació document

0

Visites 55
Recomanacions 0

Compartiu aquest document