Exprés.cat

La nova xarxa d’autobusos d’altes prestacions exprés.cat es caracteritza per la unificació de la imatge, l’ús de vehicles accessibles, còmodes, sostenibles, millores en la informació,la seva alta freqüència, velocitat comercial alta i informació en temps real.

Actualment, hi ha implantades 4 línies a al demarcació de Barcelona. Aquestes 4 primeres línies presenten les millores següents:

D’una banda s’ha millorat la informació estàtica, incorporant també la imatge identificativa de la xarxa de bus exprés, tant en els rètols de la parada com en els tríptics.

Una de les millores que més directament reverteix en l’usuari és la informació en temps real. Aquest utilitat s’ha pogut implementar de manera directa gràcies a l’avançat sistema de gestió i ajuda a l’explotació (SAE) de recursos compartits que utilitza un nombre molt elevat d’operadors i que, des de fa més de 10 anys, normalitza la informació associada al transport públic en temps real, ja que dóna l’oportunitat d’identificar i gestionar els punts de correspondència entre línies i modes.

Pel que fa a la informació dinàmica, s’han posat displays a l’interior dels vehicles, que informen de la propera parada i també s’ha posat panells d’informació dinàmica a les principals parades de la línia.

Un dels darrers elements situats a les parades dels autobusos i que recull part d’aquesta informació de gestió esmentada. La parada solar d’autobús (PSI) s’alimenta exclusivament d’energia solar, té autonomia energètica garantida i funciona 24 hores 365 dies/any.

La PSI ofereix el temps de pas per parada de l’autobús, així com les possibles incidències de la xarxa de transport públic.


Autors

Redactat per: Marga Torre i Maria José del Blanco

Per saber-ne més: Cristina Pou i Maria José del Blanco


Back to Top

Informació del document

Publicat a 08/04/13
Acceptat a 08/04/13
Presentat el 08/04/13

Volum Notícies, 2013
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

Xarxa viària

Optimització de la capacitat viària

Localització

Puntuació document

0

Visites 74
Recomanacions 0

Compartiu aquest document