INCASOL_planif_co2

  La sala d'actes de la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat va acollir el passat 10 de novembre, la presentació de les eines de càlcul d'emissions de CO2 per als instruments de planificació urbanística general i derivat; un treball desenvolupat al llarg del darrer any per part de tècnics de la Secretaria, l'INCASOL i l'assessorament d'una consultora tècnica.

Des de l’any 2007, el procés d’avaluació ambiental estratègica ha tingut en compte l’impacte dels planejaments urbanístics i plans sectorials en les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle en la fase d’estudi d’alternatives. Aquesta tasca culmina l’any 2012 amb la presentació d’una eina d’estimació d’emissions de CO2 generades pels Plans d’Ordenació Urbana Municipal (POUM) que té en compte les emissions dels usos energètics residencials, les emissions de la mobilitat i les emissions del cicle de l’aigua.

Amb l’entrada en vigor de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, la consideració de la mitigació i l’adaptació al canvi climàtic en l’avaluació ambiental estratègica de plans i programes esdevé un mandat legal.

Per aquest motiu i després d’uns anys d’aplicació de l’eina de càlcul, l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic, la Subdirecció General d’Avaluació Ambiental i l’Institut Català del Sòl han estat treballant en la seva actualització per tal de millorar-la i ampliar-ne l’abast tècnic. Les millores tècniques introduïdes a la nova eina de planejament general es basen en millorar els factors d'emissió dels usos residencials, ampliar l'àmbit d'aplicació per considerar els consums dels usos energètics comercials, equipaments i industrials, així com les emissions generades en la gestió dels residus municipals. Així mateix, s'ha desenvolupat una eina específica pel planejament urbanístic derivat.

  Aquestes eines es posen a disposició dels equips redactors dels plans i altres professionals de l’àmbit del medi ambient per tal de donar compliment a la legalitat.

A la jornada es van mostrar els primers resultats i l’expertesa adquirida en aquest àmbit després d’haver avaluat més d’un centenar de plans urbanístics i sectorials i posar a disposició dels consultors l’actualització d’eines i instruments per a millorar i afinar les estimacions d’emissions de CO2 que genera el planejament urbanístic.

Més informació:

Presentació l'avaluació ambiental de planejament urbanístic i CO2

La petjada de carboni en el desenvolupament urbanístic. B#21|20/11/2016

Redactat de la notícia i més informació

Redactat per: Institut Català del Sòl(INCASOL), Oficina Catalana del Canvi Climàtic, Servei d’Avaluació Ambiental de Plans i Programes

Per saber-ne més: Marc Martínez, Sonsoles Letang, Ester Agell, Josep Maria Torrents


Back to Top

Informació del document

Publicat a 01/03/18
Acceptat a 01/03/18
Presentat el 01/03/18

Volum Notícies, 2018
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

Planificació urbanística

Harmonització i sistematització normativa

Eixos temàtics de Medi Ambient i Sostenibilitat

Canvi climàtic i energia

Mitigació

Localització

Puntuació document

0

Visites 93
Recomanacions 0

Compartiu aquest document