Coordinació de l’activitat: Institut Geològic de Catalunya

Període: 2009-2013

Descripció:

El projecte comprèn estudis geofísics i desenvolupament de metodologies basades en la integració de dades geofísiques que permetin donar suport als diferents grups de treball de l'IGC així com realitzar estudis geofísics per a diferents estudis del terreny. Inclou també els treballs relacionats amb la implementació de nous equips, nous mètodes de treball i actualització de programari.

Les tècniques geofísiques són un conjunt de mètodes i eines d'adquisició i tractament de dades mesurades en superfície o en fondària, que permeten caracteritzar l'estructura del subsòl mitjançant les seves propietats físiques (elèctriques, tèrmiques, mecàniques, magnètiques, gravimètriques, radioactives, etc).

Objectiu:

A curt termini els objectius del projecte són:

  • desenvolupament d’una metodologia basada en mesures simultànies amb la tècnica H/V i magnetotel·lúrica (MT) per proposar una relació entre la fondària del substrat rocós i la freqüència fonamental de vibració del terreny,
  • desenvolupament d’un programari per al processat i anàlisi de les sèries temporals de dades d’anivellació de la xarxa taquimètrica i de posicionament d’una zona urbana amb subsidència,
  • caracterització de subsidències amb mètodes d’exploració sísmica i models d'evolució,
  • optimització de paràmetres d’adquisició i processat de dades obtingudes en la testificació de sondeigs,
  • aplicació geofísica de diferents tècniques en superfície i en pou, per obtenir models geofísics que permetin caracteritzar paràmetres de sòls i paràmetres hidrogeològics,
  • implementació de nous equips de tècniques geofísiques


IGC_Tècniques_geofísiques

Assajos amb instrumentació geofísica per a realitzar la caracterització del subsòl.

Es continua treballant en alguns dels objectius de l’any 2009, com són la caracterització de subsidències amb l’exploració sísmica i models d'evolució per donar suport a l’àrea de riscos; l’optimització de paràmetres d’adquisició i de procés en la testificació de sondejos, i l’obtenció d’una relació h(f) per les conques neògenes, per donar suport als geotreballs.

També es proposen nous desenvolupaments per aplicar diferents tècniques en superfície i en pou, per obtenir models geofísics que permetin caracteritzar paràmetres de sòls, per donar suport a mapes de sòls; així com paràmetres hidrogeològics per generar mapes hidrogeològics. En aquest cas la zona pilot és el Penedès.


IGC_Tecn_geofisiques_01

Desplegament de la instrumentació geofísica durant els treballs de camp per a la obtenció de diferents paràmetres físics del subsòl.


IGC_Tecn_geofisiques_02

Perfil de velocitat de propagació de les ones S en el subsòl obtingut a partir del mètode Array (sísmica passiva).


Referències bibliogràfiques:

B. Benjumea, Macau, A., Gabàs, A.; Bellmunt, F., Figueras, S and J. Cirés. Integrated geophysical profiles and H/V microtremor measurements for subsoil characterization. NearSurfaceGeophysics, 2011, 9, 13 p.Macau, A.; Benjumea, B.; Gabàs, A.; Bellmunt, F.; Figueras, S. Integrated Geophysical Profiles and H/V Microtremors Measurements for Subsoil Characterization. 15th EuropeanMeeting of Environmental and EngineeringGeophysics, EAGENearSurface. CD-Rom. Dublín, Irlanda, 2009.

Benjumea, B.; Ledo, J.; Falgàs, E.; Figueras, S. Combining seismic and CSAMT methods in a sink hole site study.NearSurface 2008 – 14th EuropeanMeeting of Environmental and EngineeringGeophysics. 4 p. ExtendedAbstractsCD-Rom. Kraków, Polonia, 2008.

Benjumea, B.; Hunter, J.A.; Pullan, S.E.; Brooks, G.R.; Pyne, M.; Aylsworth, J.M. Vs30 and fundamental site period estimates in soft sediments of the Ottawa valley from near-surface geophysical measurements. Journal of Environmental and EngineeringGeophysics, JEEG. Vol.13, pp. 313–323, 2008.

Ferrer, O.; Roca, E.; Benjumea, B.; Muñoz, J.A. The MARCONI-3 deep seismic reflection profile: structure of the north Pyrenean foreland at the eastern part of the Bay of Biscay. VII Congreso Geológico de España. Geo-Temas 10, pp. 441-444. Las Palmas de Gran Canaria, 2008.

Ferrer, O; Roca, E.; Benjumea, B.; Muñoz, J.A.; Ellouz, N and MARCONI Team. The deep seismic reflection MARCONI-3 profile: Role of extensional Mesozoic structure during the Pyrenean contractional deformation at the eastern part of the Bay of Biscay. Marine and Petroleum Geology. Vol. 25, pp. 714-730, 2008.

Roca, E.; Ferrer, O.; Ellouz, N.; Benjumea, B.; Muñoz, J.A.; MARCONI Team. The north Pyrenean Front and related foreland basin along the Bay of Biscay: constraints from the MARCONI deep seismic reflection survey. VII Congreso Geológico de España. Geo-Temas 10, pp. 405-408. Las Palmas de Gran Canaria, 2008.

Macau, A.; Janeras, M.; Figueras, S. Aplicación del criterio del desplazamiento de Newmark al estudio de inestabilidades en laderas rocosas inducidas por vibraciones de voladuras. VII Simposio Nacional de Taludes y Laderas Inestables, pàg. 661-674. CD-Rom. Barcelona, 2009.

Back to Top

Informació del document

Publicat a 01/01/09
Acceptat a 01/01/09
Presentat el 01/01/09

Volum Institut Geològic de Catalunya, 2009
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

Edificació

Sostenibilitat

Eixos instrumentals

Observació territorial, ambiental i climatològica

Observació dinàmica

Previsió

Medi ambient i sostenibilitat

Vulnerabilitat territorial

Noves tecnologies i nous serveis de suport

Observació i mesura territorial

Puntuació document

0

Visites 101
Recomanacions 0

Compartiu aquest document