El 28 de gener de 2020 l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya va finalitzar el recobriment territorial de la borrasca Gloria i tota la informació recollida és accessible en els tres visors habilitats per comprovar els danys ocasionats pel seu pas. Per facilitar la consulta, tots tres visors es troben en el mateix enllaç.

Es tracta d’eines que ofereixen a les diverses administracions l’avaluació dels desperfectes i també donen a conèixer a la ciutadania les afectacions de manera visual. La informació territorial que mostra prové de vols fotogramètrics de l’ICGC i d’imatges dels satèl·lits Sentinel 1 i 2 de l’ESA.

Els tres visors que l’ICGC ha habilitat són: el visor de l’evolució de la costa, el visor de riuades i el visor d'estimació provisional a les Terres de l'Ebre

Visor de l’evolució de la costa

Compara imatges generades tant amb fotografies aèries com captades per satèl·lit, preses abans i després dels diversos temporals que han afectat Catalunya els darrers anys.

Si se selecciona la borrasca Gloria, es pot apreciar l’impacte en tota la línia de costa (amb imatges aèries preses entre el 24 i el 27 de gener amb una mida de píxel de 10 cm) i també, en concret, al Delta de l’Ebre (amb imatges aèries amb una mida de píxel de 15 cm i imatges del satèl·lit Sentinel 2 del 16, 23 i 26 de febrer amb una mida de píxel de 10 m).


Dic del port del Fòrum abans i després del temporal

Dic del port del Fòrum abans i després del temporal


Visor riuades

Compara entre un mapa topogràfic, les imatges anteriors a les riuades i les posteriors, les zones de la Tordera (imatge de 24 de gener), el Fluvià (24 de gener), el Ter (28 de gener) i el Baix Ter (23 de gener).

A excepció del Baix Ter, que les imatges procedeixen del satèl·lit Sentinel 2 amb una mida de píxel de 10 m, la resta d’imatges s’han captat amb els vols fotogramètrics de l’ICGC amb una mida de píxel de 10 cm.


El Fluvià

El Fluvià


Visor d’estimació provisional al Delta de l’Ebre

Aquest és el primer visor que es va habilitar immediatament després del Gloria amb imatges del Sentinel 1. S’hi observa l’estimació provisional de la superfície coberta per l’aigua i/o els sòls humits el dia 9 de gener (en blau fosc, un total de 22 637 ha) i també la superfície addicional coberta per l’aigua en data 21 de gener (en blau clar, 3 941 ha). A aquestes capes se superposen els límits dels termes municipals. D’aquesta manera es pot copsar tant l’extensió de les zones humides habituals del Delta com els terrenys que han pogut quedar negats per la borrasca.

Cal dir que l’eina no permet calcular la profunditat de la làmina d’aigua existent, que pot anar des d’un terreny simplement humit a inundat, ni distingir si es tracta d’aigua salada o dolça. Era, doncs, un instrument que l’ICGC posava a disposició de la ciutadania i de l’Administració per a una primera estimació de la zona inundada.


Efectes del temporal Glòria al Delta de l'Ebre

Efectes del temporal Glòria al Delta de l'Ebre


... i també com a Geoserveis

Tota aquesta informació generada també es troba disponible als Geoserveis WMS associats: WMS Costa (geoservei de monitorització de la costa d’episodis de temporals marítims) i WMS Riuades (geoservei de riuades, canal visible sobre ortofotomapa).

La publicació d’aquests visors forma part de les funcions de l’ICGC, com a servei públic, de difondre informació cartogràfica dels fenòmens naturals que afecten el territori perquè serveixi de base per a estudis posteriors.

 

Redactat de la notícia i més informació

Per saber-ne més: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya


Back to Top

Informació del document

Publicat a 15/03/20
Acceptat a 15/03/20
Presentat el 15/03/20

Volum Notícies, 2020
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos instrumentals

Observació territorial, ambiental i climatològica

Generació de geoinformació de referència

Transferència

Mecanismes de transferència del coneixement de la recerca i la innovació

Localització

Puntuació document

0

Visites 5
Recomanacions 0

Compartiu aquest document