L'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya ha publicat el visor Geoíndex - Mapa geològic de Catalunya 1:25 000, que facilita la consulta de la informació estructurada per capes del Mapa geològic de Catalunya 1:25 000 en el marc dels Geotreballs I (geològic) i II (geoantròpic), i també facilita la descàrrega de continguts que es mostren i la documentació complementària associada a les capes.


Draft Rubert Taya 296647394-image2.png


Visor geoíndex: vista general de Catalunya


S'hi inclouen 6 capes d'informació:

* Dipòsits quaternaris: elements geomorfològics, contactes i unitats geològiques.
* Basament prequaternari: contactes, falles i plecs i unitats geològiques.
* Terrenys antropitzats: terrenys modificats, terrenys rebaixats i terrenys terraplenats.
* Mesures d’estructures: estratificació, foliació regional varisca, lineació d'intersecció entre l'estratificació i la foliació regional varisca i sentit de paleocorrent.
* Talls geològics: traces de talls geològics.
* Registre geològic (Columnes estratigràfiques i Esquemes de relacions estratigràfiques): esquemes relacions estratigràfiques i columnes estratigràfiques (Neogen, Paleogen, Mesozoic i Paleozoic).

També permet descarregar alguns dels continguts que es mostren i documentació complementària associada.

Aquesta informació deriva de l'harmonització en continu dels fulls publicats.


Draft Rubert Taya 296647394-image3.jpeg
Visor geoíndex: vista de detall


La informació que s'hi pot consultar es relaciona amb el sistema de capes d'informació geològica que l'ICGC està implementant i que s’orienta a emmagatzemar, actualitzar i difondre informació geològica del conjunt del territori a través de diferents canals.

Geoíndex - Mapa geològic de Catalunya 1:25 000 és una eina útil per desenvolupar projectes relacionats amb la planificació del territori i la gestió del medi ambient i per difondre el coneixement geològic.

Autors

Per saber-ne més: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

Back to Top

Informació del document

Publicat a 04/04/22
Acceptat a 04/04/22
Presentat el 04/04/22

Volum Notícies, 2022
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos instrumentals

Observació territorial, ambiental i climatològica

Generació de geoinformació de referència

Noves tecnologies i nous serveis de suport

Representació de dades

Puntuació document

0

Visites 72
Recomanacions 0