Període:

Juny 2022 – Desembre 2023

Descripció:

El GuBIM és l'espai de trobada dels potencials usuaris BIM de la Direcció General d'Infraestructures de Mobilitat

Una de les accions del Pla d'Implementació del BIM a la Direcció General d'Infraestructures de Mobilitat 2022-24 ha estat la creació del Grup d'Usuaris BIM. El Grup d'usuaris BIM de la Direcció General d'Infraestructures de Mobilitat, d'ara endavant GuBIM DGIM, és un grup de persones interessades en aplicar i millorar la metodologia BIM en les actuacions que coordinen o dirigeixen. Aquest grup esta composat inicialment de 15 membres que representen totes les unitats de la direcció general i també s'incorpora el Servei d'Inspecció Tècnica d'Obres del Departament, representant així tot el cicle de vida de l'actiu. El GuBIM DGIM va arrencar al juny del 2022, i des de llavors s'han realitzat reunions plenàries de forma mensual. Es disposa d'un espai col·laboratiu via Teams.

Finalitat

Compartir informació, coneixements i bones pràctiques entre els seus membres, per tal de poder millorar les actuacions que es desenvolupen, en el BIM que és una metodologia que costa d'incorporar-se i l'acompanyament es demostra que és una de les claus de que aquesta incorporació sigui exitosa. GuBIM DGIM és un grup amb constant evolució a mesura que la implementació del BIM es va fent extensiva a tota la direcció general, de manera que s'estan incorporant noves persones que han d'integrar el BIM en el seu dia a dia.


Back to Top

Informació del document

Publicat a 27/04/23
Acceptat a 27/04/23
Presentat el 27/04/23

Volum Direcció General d'Infraestructures de Mobilitat, 2023
llicència: CC BY-NC-SA license

Funding: Intern

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos instrumentals

Noves tecnologies i nous serveis de suport

Sistemes de suport a la construcció d'infraestructures

Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

Xarxa viària

Manteniment expert

Eficiència constructiva

Puntuació document

0

Visites 0
Recomanacions 0

Paraules clau