#M2022

Període:

Octubre 2018 – Desembre 2021

Descripció

El Graf del DTES és una estructura de dades SIG de les Carreteres de Catalunya amb relacions sistèmiques de ´´Routing´´ i LRS (per definir Consultes de Camins Mínims o de Segmentació Dinàmica). Els responsables de l’edició i el manteniment són l’equip de l’Oficina Tècnica de la DGIM, a partir de diversos canals d’informació entrant (Generalitat, Estat, Diputacions).

L’any 2004 es va completar la primera versió, i va començar a publicar-se a la web del DTES per descàrrega directa en diversos formats estàndards: Shape, DGN, KML i GML, junt amb els documents de Model i de Metadades.

Des de llavors s’ha fet una revisió completa cada any, incorporat-hi nous objectes al Model de Dades publicat, com ara els Pols de Població, el Catàleg de Carreteres, o la Xarxa d’elements Ferroviaris; i afegint nous canals de publicació, com el registre a l’IDEC, la publicació de Serveis Web WMS i WFS, o la incorporació a l’entorn del Sig Corporatiu de la Generalitat.

Les Tecnologies actuals són molt diferents al ´´momentum´´ en què es va plantejar el Graf fa 20 anys: les velocitats de procés i de xarxa han millorat notablement, i els canals d’accessibilitat no son els que es coneixien llavors. Per això, es va prendre la decisió de fer una revisió completa del projecte del Graf, mantenint la informació, però actualitzant-la a nous models i a noves maneres de treballar, pensant en un Graf que duri 20 anys més.

Durant els anys 2018 i 2019 es va dur a terme un període de ´´brainstorming´´ amb la intenció de valorar quines opcions eren realment necessàries i possibles, amb algunes conclusions:

 • publicar una única versió del Graf, i que aquesta sigui la que actualment coneixem com ‘Versió Real’;
 • fer el manteniment del Graf de forma directa, sense passar per una versió prèvia d’edició, facilitant la velocitat de publicació;
 • potenciar els serveis web i fins i tot ampliar-los amb funcionalitats de ´´Routing´´ i Posicionament per Punts Quilomètrics;
 • actualitzar les geometries del Graf segons els mateixos elements del topogràfic 1:5.000 de l’ICGC i heretar la coordenada Z, i
 • incorporar la publicació del nou Catàleg de Carreteres com a component propi de la nova versió del Graf.
Draft Torre 613246345-image1.jpeg

Finalitat

Revisió del projecte Graf

Activitats dutes a terme al llarg del 2019

Es va iniciar un contracte amb l’empresa Mcrit per donar-nos el suport tecnològic necessari en fer aquest salt. Algunes de les tasques desenvolupades en aquesta col·laboració han estat:

 • el disseny de l’arquitectura de sistemes final (servidors de dades i software de base), tenint en compte les possibilitats tecnològiques disponibles actualment al Departament;
 • el disseny del model de dades per a la nova versió del Graf, tenint en compte el model del Sistema Viari Integrat definit amb l’ICGC, i buscant el mínim de canvis respecte a la versió actual;
 • la definició de nous procediments d’edició i publicació de la informació, buscant optimitzar els fluxos perquè el temps entre la recepció del canvi i la seva publicació a l’exterior siguin el mínim possible, i
 • la recodificació de les utilitats ‘Eines d’Edició’ que es fan servir durant el manteniment de la informació del Graf, actualitzant-les segons el nou model de dades, i migrant-les al nou entorn tecnològic.

Activitats dutes a terme al llarg del 2020

 • completar la recodificació de les utilitats ‘Eines d’Edició’ i la fase de proves posterior per aconseguir el seu correcte funcionament.
 • la migració de l'antic Graf, adaptant-lo al nou Model de Dades.
 • l'adaptació als nous sistemes: homologació de les 'Eines d'Edició', instal.lació en els nous equips, i definició dels nous servidors.
Draft Torre 613246345-image2.png

Activitats dutes a terme al llarg del 2021 i 2022

És va donar continuïtat dos anys més a la fitxa, ja que s’han continuat desenvolupant activitats innovadores.


Back to Top

Informació del document

Publicat a 24/04/23
Acceptat a 24/04/23
Presentat el 24/04/23

Volum Direcció General d'Infraestructures de Mobilitat, 2023
llicència: CC BY-NC-SA license

Funding: Intern

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos instrumentals

Noves tecnologies i nous serveis de suport

Sistemes de suport a la construcció d'infraestructures

Sistemes d'informació per a la gestió

Puntuació document

0

Visites 0
Recomanacions 0

Compartiu aquest document

Paraules clau