EOLOS FLS200

Aquesta boia es deriva del prototip Neptune, instal·lat al Pont del Petroli de Badalona el juliol del 2013, en un projecte finançat per KIC InnoEnergy i en el qual també va participar l’Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC).

L’EOLOS FLS200, un cop finalitzada la fase de desenvolupament i verificació, serà comercialitzada per l’empresa catalana Eolos Floating Lidar Solutions, spin-off de l’IREC sorgida arran del projecte Neptune.

Per tal de validar el seu funcionament, el mes de març la boia EOLOS FLS200 es va ubicar al sud del mar del Nord, en una zona propera a la torre meteorològica d’IJmuiden, sobre un fons d’uns 27 metres i a una distància d’uns 90 km de la costa d’Holanda. La plataforma flotant mesura perfils verticals de vent amb un equipament  làser Lidar (Light Detection and Ranging) que arriben fins a altures superiors als 200 metres sobre el nivell del mar. També mesura les onades, els corrents i altres paràmetres, com ara la temperatura de l’aire, la pressió atmosfèrica, la humitat relativa, la precipitació i la temperatura de l’aigua.


Primer prototip a punt de tocar l’aigua al Port Forum i aspecte de l’EOLOS FLS200

Primer prototip a punt de tocar l’aigua al Port Forum i aspecte de l’EOLOS FLS200


Aplicació

Les dades que s’obtenen de la boia permetran realitzar tant els estudis previs necessaris per determinar el millor emplaçament del parc eòlic marí, com el dimensionament correcte dels molins i de la seva instal·lació. El fet de conèixer les condicions meteorològiques exactes de l’emplaçament on es pretén ubicar un parc eòlic marí permetrà reduir el risc financer de l’operació. I un cop aquest parc estigui operatiu, la boia servirà com a eina per a la seva gestió. Aquest és un concepte i un disseny revolucionari en el camp de les plataformes d’observació marines d’aquest tipus, ja que evita la instal·lació de torres meteorològiques ancorades al fons del mar, o flotants, d’un cost fins a deu vegades més gran que la solució desenvolupada.


L’EOLOS FLS200 fondejada a prop de la torre meteorològica d’IJmuiden

L’EOLOS FLS200 fondejada a prop de la torre meteorològica d’IJmuiden


Configuració

Tot i ser de dimensions reduïdes, l’EOLOS FLS200 està configurada amb quatre flotadors i un conjunt de portes mòbils, per facilitar-ne l’accés a l’interior i permetre la col·locació d’equips i de sistemes energètics, la qual cosa fins ara només era assolible amb boies de dimensions i pesos més grans. L’objectiu és maximitzar-ne com a mòdul per facilitar-ne el transport i el manteniment, així com per fer-la al més adaptable possible a tot tipus de requesits pel que fa a les capacitats de mesura. Així mateix, incorpora un sistema innovador de funcionament i de gestió de l’equipament Lidar, la qual cosa millora les prestacions respecte d’altres sistemes actualment existents.

L’EOLOS FLS200 es deriva del prototip Neptune instal·lat al pantalà de recerca el Pont del Petroli de Badalona el juliol del 2013. Les dades i l’experiència obtingudes arran de l’experiment del pantalà han servit per dissenyar la nova boia. Una de las principals preocupacions quan s’instal·la un dispositiu de Lidar en una boia autònoma es la influència del seu moviment en les mesures. Per tal de verificar la seva afectació, es va realitzar una campanya de mesures on les dades del Lidar de la boia van ser confrontades amb les d’un Lidar fix de referència situat a la torre meteorològica del pantalà. Tot i tenir inclinacions de fins a +/- 15 graus les correlacions i els ajustos entre les mesures flotants i les dades fixes van mostrar excel·lents resultats.

L’altra incògnita del projecte, la generació i consum d’energia, no es va poder abastar amb el prototip provat al Pont del Petroli ja que el subministrament d’energia es feia per un cable submarí. L’equip amb els diferents instruments necessiten 90 Watt amb pics de consum de fins a 30 ampers. Satisfer aquesta demanda només amb panells solars exigeix una superfície gran i prou espai per encabir les bateries, el que pot entrar en contradicció amb la necessitat de que la boia sigui petita. Així doncs, el casc protector ha d’estar optimitzat en termes d’exposició solar. La boia EOLOS està equipada amb panells solars i generadors eòlics per subministrar una potència màxima de 2.200 Watts. Un conjunt de sensors estan distribuïts per tota la boia per controlar els diferents paràmetres de generació i consum d’energia, la qual cosa permet la combinació jeràrquica de dos registradors de dades per engegar i apagar els instruments que necessiten energia, abans d’arribar a un baix nivell d’energia acumulat a les bateries. Tot el sistema garanteix el control garantit dels aparells de comunicació i mesura en condicions d’absència de sol i vent durant 48 hores.

El treball del projecte Neptune i, en particular, el del desenvolpument de la boia EOLOS, ha estat reconegut mitjançant el Premi d’Innovació de l’Institut Europeu d’Innovació i Tecnologia (EIT per la sigla anglesa) atorgat a Eolos Floating Lidar Solutions, per haver obert nous camins en el camp de l’energia eòlica. El jurat ha descrit el projecte com una proposta de valor innovadora i una oportunitat per reduir el cost de l’energia eòlica al mar, la qual té un potencial enorme.


Prototip Neptune fondejada a prop del Pont del Petroli, Lidar de referència i resultats de les proves

Prototip Neptune fondejada a prop del Pont del Petroli, Lidar de referència i resultats de les proves


Autors

Redactat per: Daniel González Marco i Marga Torre. Per saber-ne més: Daniel González Marco


Back to Top

Informació del document

Publicat a 12/01/16
Acceptat a 12/01/16
Presentat el 12/01/16

Volum Notícies, 2016
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos instrumentals

Noves tecnologies i nous serveis de suport

Observació i mesura territorial

Localització

Puntuació document

0

Visites 80
Recomanacions 0

Compartiu aquest document