El projecte

El Laboratori d’Enginyeria Marítima de la UPC i el Centre Internacional d’Investigació dels Recursos Costaners, tot just han començat un projecte de recerca del VII Programa Marc de la Unió Europea anomenat FIELD_AC (Fluxes, Interactions and Environment at the Land-ocean Boundary, Downscaling, assimilation and coupling) . Aquest projecte, coordinat pel professor Agustín Sánchez-Arcilla de l’Escola de Camins de Barcelona i vicepresident del CIIRC, aplega els principals grups europeus que treballen sobre la predicció operacional de vent, onades i corrents a la zona costanera.

El seu principal objectiu és demostrar com, amb les prediccions actuals i afegint-hi els nous coneixements desenvolupats els darrers anys, es pot arribar a tenir informació en-línia de les condicions de l’onatge i dels corrents davant una platja o a la bocana d’un port. És amb aquesta informació que es poden prendre decisions sobre la gestió i l’explotació portuària, l’estabilitat d’una platja, els efectes d’una tempesta sobre les infraestructures costaneres, etc.

Per aquest motiu, aquest projecte té unes grans possibilitats d’aplicació per a la gestió del territori costaner i les seves infraestructures. Amb la millora de la qualitat de les prediccions, també es podran fer servir aquestes per afinar el projecte d’aquestes infraestructures, amb informació acurada sobre tempestes passades i, fins i tot, prediccions millorades de les tempestes per a futurs escenaris climàtics.

A més aquest projecte coincideix amb el 25è aniversari de la XIOM (veure foto adjunta). Aquesta xarxa, que mesura vent, onatge, corrents i nivells del mar permet, d’una banda, calibrar els models numèrics que fan la predicció i, d’altra banda, proporciona una base de dades que es pot fer servir per projectes a l’època present i, amb el temps, per analitzar el canvi de la climatologia marina a la nostra costa.


Boia xarxa XIOM


Autors

Redactat per: Marga Torre i Daniel González Marco.

Per saber-ne més: Daniel González Marco.


Back to Top

Informació del document

Publicat a 01/07/10
Acceptat a 01/07/10
Presentat el 01/07/10

Volum Notícies, 2010
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos instrumentals

Previsió

Vulnerabilitat territorial

Observació territorial, ambiental i climatològica

Observació dinàmica

Noves tecnologies i nous serveis de suport

Indicadors ambientals

Localització

Puntuació document

0

Visites 75
Recomanacions 0

Compartiu aquest document