Període

Gener - Desembre 2021

Descripció

La Unitat de Recerca i Innovació del Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori ha desenvolupat una estratègia de transferència del coneixement d’RDI propi del nostre camp competencial, basada en la qualitat, la transparència i l'accessibilitat de la informació. Es tracta d'un portal web publicat a Internet que té dues funcions, la primera és que ens serveix de repositori de la informació generada per la Unitat - notícies del Trimestral d'RDI i activitats de les memòries RDI anuals- alliberant espai a la web del Departament, que fins aleshores ens feia aquesta funció; i la segona funció és la de cercador de la informació que hi ha emmagatzemada, resultat de la generació i recopilació fetes des del 2009. El cercador funciona per paraules clau a les què se'ls hi pot aplicar filtres tals com: data, tipus de document (fitxa de memòria o notícia d'El Trimestral), autor del document, etc.

Finalitat de l'acció

Sovint l’activitat de recerca, desenvolupament i innovació (RDI) pot quedar oculta darrere l’activitat administrativa habitual del Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori (DVPDT). Més greu encara és el fet que en ocasions la manca de comunicació entre les diferents unitats directives del Departament fa que actuïn aïlladament, de vegades amb solapament, de vegades amb redundàncies, i en tot cas amb malbaratament de recursos, tant humans com tècnics i econòmics. Una altra mena de balafiament, secundari potser, es produeix quan el DVPDT duu a terme activitats d’RDI que ja han estat desenvolupades per agents externs (altres administracions, empreses, centres de recerca o món acadèmic, de Catalunya i d’arreu) i que per tant resulten sobreres perquè reprodueixen actuacions ja conegudes de fora del Departament. És imperatiu doncs mirar de desenvolupar activitats i serveis de difusió de la RDI departamental (i en menor mesura externa) que serveixin perquè els compartiments estancs s’obrin a la influència de l’entorn, fins i tot del més immediat, al si mateix del DVPDT, que no pel fet de ser proper és necessàriament conegut a bastament. Una altra qüestió és que sovint l’activitat innovadora del DVPDT i el coneixement que se’n deriva no arriba al comú de la ciutadania, que pot percebre el DVPDT com una institució que no fa res de notable més enllà de la gestió competencial del dia a dia que li pugui ser pròpia. Per això hem de fer un esforç de transparència i de transferència del coneixement d’RDI també cap enfora del Departament.

Novetats que aporta l'acció

Respecte la solució prèvia a RDITES Scipedia que consistia en utilitzar la web del Departament com a repositori de la informació, aquesta solució ens ha aportat: - disposar de url fixes de la informació. A la web del Departament no era així perquè les urls podien variar amb la implantació d'una nova versió del Gestió de Continguts - no hi ha problemes amb el volum de la informació emmagatzemada, A la web del Departament sí els teníem - permet emmagatzemar informació històrica, mentre que a la web del Departament la informació penjada ha de ser actual.

Fonaments de la novetat

Aquest és el primer producte amb cara i ulls que se'ns presenta i que resol les nostres necessitats històriques, ja que feia uns quants anys que hi anàvem al darrere.

Per saber-ne més

Responsable: Cristina Gil Riba

Back to Top

Informació del document

Publicat a 21/11/22
Acceptat a 21/11/22
Presentat el 21/11/22

Volum Secretaria General i Gabinet Tècnic, 2022
llicència: CC BY-NC-SA license

Funding: Intern

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Puntuació document

0

Visites 1
Recomanacions 0

Compartiu aquest document