#M2022

Direcció de projecte:

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

Període:

01/01/2014 a 31/12/2021

Descripció

Desenvolupament i aplicació de tècniques per a la determinació de l'orientació de sensors d'observació de la terra mitjançant sistemes GPS i sistemes inercials de determinació d'actitud (INS/IMU) així com la determinació de trajectòries (posicions, velocitats i actituds) a partir de les dades esmentades.

Draft Gil Riba 703688774-image1.jpeg

Representació de la trajectòria i georeferenciació directa del sensor integrant observacions GPS i inercials.

Finalitat de l'acció

Desenvolupament continuat de sistemes de Navegació i Orientació de Sensors Aerotransportats.

Novetats que aporta l'acció

Millora dels resultats del coregistre de diversos sensors simultanis per la coherència temporal i la millor precisió absoluta. Integració de les noves constel·lacions en el procés de càlcul de trajectòries

Draft Gil Riba 703688774-image2.jpg

Model global EGM2008

Fonaments de la novetat

Determinació dels models i paràmetres de calibració de les instal·lacions dels sensors amb els sensors de navegació INS/GNSS

Any 2018

  • Millora en els resultats del coregistre de diversos sensors simultanis com per la coherència temporal per la millor precisió absoluta
  • Integrar les noves constel·lacions en el procés de càlcul de trajectòries
  • S'ha treballat en el desenvolupament de millores en el procés d'orientació de trajectòries i orientació de sensors

Any 2021

L'exercici del 2021 s'ha treballat en la instal·lació d'un nou sensor TM2 per a producció en diverses configuracions. S'ha desenvolupat i posat en producció una plataforma adaptadora per sensors AISA per a ser emprada com una plataforma TAS-ZI que permeti:

  • Anàlisis de solucions alternatives als sistemes actuals CCNS de control de missió de sensors en vol.
  • Atenció d'incidències de sensors productius. D'altra banda, s'ha realitzat l'estudi de l'estat de l'art per a l'establiment de geoides regionals Dins d'aquest projecte s'engloben dos subprojectes: "NOSA. Navegació i orientació de sensors" i "GEOCAT. Geoide de Catalunya".


Draft Gil Riba 703688774-image3.jpeg

Adaptador de sensor AISA a plataforma estabilitzada TAS

Any 2022

Durant l'any 2022 s'ha realitzat les següents activitats:

  • Realització de diverses actuacions per a les millores de fluxos existents
  • Disseny i construcció d'un adaptador per posar el sistema PENTA al forat de darrera del vehicle Caravan.
  • Proves productives des sistema AISA amb plataforma estabilitzada.
  • Inici dels treballs d'integració d'un sensor meteorològic al Caravan .

  • Establiment d'un flux per poder generar mosaic de imatges captades amb DMC3 durant una sessió, emprant les imatges de control de qualitat (thumbnails) de baixa resolució, per poder generar producte de resposta ràpida en els moments immediats després de l'aterrament en projectes de resposta a catàstrofes.


Back to Top

Informació del document

Publicat a 02/05/23
Acceptat a 02/05/23
Presentat el 02/05/23

Volum Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, 2023
llicència: CC BY-NC-SA license

Funding: Intern

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos instrumentals

Noves tecnologies i nous serveis de suport

Observació i mesura territorial

Serveis basats en la localització

Puntuació document

0

Visites 0
Recomanacions 0

Compartiu aquest document

Paraules clau