#M2020

Coordinació de l’activitat: Departament de Territori i Sostenibilitat

Altres participants: Institut Valencià de l’Edificació. IVE (Espanya)

Centre Internacional de Mètodes Numèrics en Enginyeria. CIMNE

Comissió Inter-Mediterrània. CIM - Conferència de Regions Perifèriques Marítimes. CRPM (França)

Amorce (França)

Regió del Laci (Itàlia)

Regió de l’Emília-Romanya (Itàlia)

Regió dels Abruços (Itàlia)

Eco-Gozo Agency (Malta)

Agència DUNEA (Croàcia)

Centre for Renewable Energy Sources & Saving (Centre per les fonts d’energia renovable i l’estalvi) (Grècia)

Regió de Creta (Grècia)

Descripció

El projecte impulsa la renovació energètica dels edificis que utilitzen les administracions públiques de la zona del Mediterrani, millorant aspectes de la presa de decisions efectives en la planificació d'accions d'eficiència energètica. Els projectes de renovació energètica d'edificis públics suposaran un 25% d'estalvi d'energia i un 25% d'estalvi d'inversions. El projecte SHERPA és l'extensió del projecte MARIE, del que hereta els seus actius i línies bàsiques. Està finançat pel programa MED de cooperació interregional.

El projecte ha desenvolupat un model holístic transnacional i participatiu basat en els quatre elements clau en les estratègies de renovació energètica d’edificis (REE): governança, informació, sensibilització i formació, i  finançament.

Aquest projecte suposa una nova metodologia per a la renovació energètica dels edificis públics basada en la millora de la presa de decisions en aquest àmbit que no s'havia implantat anteriorment en cap de les administracions públiques que participen en el projecte.

Objectius:

Reforçar les capacitats de les administracions públiques a nivell regional i subregional en els territoris del Mediterrani per millorar l'eficiència energètica dels edificis i disminuir el CO2, i facilitar la preparació i la cerca de finançament dels projectes de renovació energètica d'edificis utilitzats per les administracions públiques.

Resultats:

- Un full de ruta per preparar i implementar estratègies regionals de rehabilitació energètica d’edificis(REE).

– 8 estratègies regionals de REE, que donaran suport i integraran la implementació dels plans d’acció per a l’energia sostenible (PAES).

– Un sistema d’informació compartit.

– Una estratègia de sensibilització pública, que inclourà la planificació i implementació de formació específica en REE (6 cursos, seguint una metodologia basada en l’aprenentatge pràctic).

– Una combinació innovadora i una optimització dels models financers per a la REE.

– Un pla d’acció conjunt per a l’àrea MED, que integrarà tots els projectes de REE generats mitjançant el projecte SHERPA.

– Un fòrum, en línia, de capitalització.

– 4 conjunts d’eines per la capitalització dels processos de REE en edificis públics.

– 100 projectes de renovació energètica d’edificis públics, de propietat o ús d’autoritats regionals.

– 100 projectes de renovació energètica d’edificis públics, de propietat o ús d’autoritats locals.

Per saber-ne més

Responsable: Juan Antonio Bas Villalobos

Enllaç del projecte:

Projecte SHERPA

Back to Top

Informació del document

Publicat a 15/09/21
Presentat el 15/09/21

Volum Secretaria d'Agenda Urbana i Territori, 2021
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos transversals

Governança

Mecanismes col·laboratius

Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

Edificació

Sostenibilitat

Puntuació document

0

Visites 3
Recomanacions 0