#M2020

Draft Gil Riba 873967287-image1.png

Direcció de projecte: Secretaria d’Agenda Urbana i Territori

Període: Gener de 2019 a Desembre de 2021

Descripció

Elaboració d'un document que assenti les bases per a un desenvolupament urbà sostenible. Els tres compromisos de transformació en pro del desenvolupament urbà sostenible descrits a la Declaració de Quito:

1) Inclusió social i erradicació de la pobresa,

2) Prosperitat urbana sostenible i inclusiva, i oportunitats per tothom,

3) Desenvolupament urbà resilient i ambientalment sostenible són els que s'adopten per a l'elaboració de les propostes de la nova Agenda Urbana de Catalunya.

La planificació urbana és un instrument que permet l'assoliment de la qualitat de vida i el benestar de les persones. Per assolir-la, és necessària la contribució de tots els nivells de govern que, en coordinació, alineïn les seves polítiques urbanes mitjançant una Agenda Urbana compartida.

L'Agenda 2030 constitueix un marc de referència preceptiu, que no es pot obviar en l'elaboració de l'Agenda Urbana de Catalunya. Entre els Objectius de Desenvolupament Sostenible, podem destacar l'ODS #11, que té per objectiu aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusiu, segurs, resilients i sostenibles.

Finalitat de l'acció

Obtenir un document resultat d'un ampli consens, estratègic i vinculant pels governs locals i administracions pel que fa al desenvolupament territorial sostenible.

Any 2020

El 17 de febrer de 2020 es va celebrar la segona Assemblea Urbana de Catalunya al Palau de Pedralbes de Barcelona, presidida pel conseller de Territori i Sostenibilitat. En l’acte es va fer balanç del procés participatiu, es va aprovar el procés d’elaboració, i es va ratificar a Joan Clos com a coordinador executiu de l’AUC.


Back to Top

Informació del document

Publicat a 14/09/21
Presentat el 14/09/21

Volum Secretaria d'Agenda Urbana i Territori, 2021
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos transversals

Governança

Disseny participatiu

Eixos temàtics de Medi Ambient i Sostenibilitat

Canvi climàtic i energia

Mitigació

Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

Edificació

Sostenibilitat

Puntuació document

0

Visites 7
Recomanacions 0