#M2020

Colonia Güell.jpg

Coordinació de l'activitat: INCASÒL

Altres participants: Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

Període: gener 2020 a desembre 2023

Descripció

Constituït per la Generalitat, mitjançant l'Institut Català del Sòl (INCASÒL), i els ajuntaments de Santa Coloma de Cervelló i Sant Boi de Llobregat, el Consorci de l'Entorn de la Colònia Güell vol promoure una proposta urbanística per aquest territori situat entre els dos municipis.

Des del Consorci, es treballa en el disseny d'un nou model urbà sostenible pensat per a les persones i per al territori. El Pla ha d'establir les directrius per a un desenvolupament urbanístic que doni resposta als aspectes que despleguen els sis pilars de l'Agenda Urbana de Catalunya. Per fer-ho, tant la preparació dels documents que conformen el procés de contractació com la valoració dels criteris d'adjudicació sotmesos a judici de valor han pivotat sobre quina ha de ser la metodologia de treball en un projecte urbanístic en el marc de l'agenda urbana.

Es tracta d'un contracte de serveis obert que es va adjudicar el 8 de novembre de 2020.

Observacions

Una diagnosi territorial és una descripció detallada d’un indret, la qual comprèn els seus caràcters distintius. En aquest cas, la diagnosi vol ser una radiografia minuciosa de l'Entorn de la Colònia Güell, una anàlisi completa de les seves particularitats i complexitats.

A l'Entorn de la Colònia Güell, per una banda, es realitzarà una diagnosi ciutadana que permetrà obtenir la visió de les persones que l'habiten i el transiten i, alhora, avaluar els reptes i oportunitats que presenta un espai tan singular. En paral·lel, i complementàriament, es durà a terme una diagnosi tècnica que elaboraran diferents equips amb especialitat en el planejament i gestió urbanística, espai públic i paisatge, habitatge i cohesió social, medi ambient, mobilitat, patrimoni cultural, topografia, hidrologia, etc.

Finalitat de l'acció

CONTRACTACIÓ DE L'EQUIP REDACTOR. Afavorir la composició multidisciplinar de l'equip i la implementació d'una metodologia que faciliti l'aplicació de l'Agenda Urbana de Catalunya i la mirada transversal en el projecte.

DIAGNOSI CIUTADANA. Els objectius del procés són tres:

 • Facilitar informació a la ciutadania sobre l'Entorn de la Colònia Güell i els plans urbanístics vigents.
 • Elaborar un diagnòstic compartit amb la ciutadania dels principals reptes, potencials i problemàtiques en l'àmbit de l'Entorn de la Colònia Güell que contribueixin a la definició de les línies d'acció del futur Pla.
 • Establir una relació propera amb agents i ciutadania que promogui xarxes de col·laboració i corresponsabilitat que facilitin la implicació social i propostes de consens.

Novetats que aporta l'acció

CONTRACTACIÓ DE L'EQUIP REDACTOR. La documentació sol·licitada als licitadors se centra en la metodologia de treball a aplicar.

En concret, s'ha demanat als licitadors els següents documents d'estudi i anàlisi referits a l'Entorn de la Colònia Güell i elaborats des de la perspectiva de la Nova Agenda Urbana:

 • Proposta metodològica de treball
 • Enumeració i justificació dels referents teòrics i les fonts documentals d'interès
 • Identificació de les principals debilitats i fortaleses, i de les amenaces i oportunitats que, segons el coneixement del licitador, presenta el territori


Aquesta informació s'ha puntuat en base als criteris següents:

 • Facilita la implementació de l’Agenda urbana de Catalunya
 • Interdisciplinar/ Transversal
 • Participativa/Fomenta la transparència
 • Multiescalar
 • Innovadora
 • Coherència i claredat


DIAGNOSI CIUTADANA En aquest procés la ciutadania podrà incidir en l'elaboració d'un projecte urbanístic de des de l'inici de la seva formulació, que contribuirà a la transparència del procés urbanístic, i a establir llaços de confiança entre la ciutadania envers el projecte.

Amb l'objectiu de clarificar la posició de cada actor en aquest projecte, i que la ciutadania pugui aportar al projecte el seu àmbit de coneixement, el debat s'estructura sobre tres blocs al voltant de les experiències vitals de les persones, i no en els blocs temàtics que acostumem a trobar en aquests processos, amb un enfoc clarament tècnic.

 1. Identitat del territori: vinculat al patrimoni cultural, social i natural de l'entorn
 2. Vida quotidiana
 3. Reptes de futur: associat al context d'emergència climàtica i de crisi en el que ens trobem

Fonaments de la novetat

El marc dels treballs és l'Agenda urbana de Catalunya, que posa a les persones com a centre de la presa de decisions en l'urbanisme. En concret, la diagnosi ciutadana es situa l'eix de Bon govern, fomentant la coproducció i la participació pública. La contractació d'un equip multidisciplinar, i amb una metodologia de treball transdisciplinar , incorporant sobretot perfils de l'àmbit social (persona experta en psicologia ambiental, expert/a en urbanisme de gènere) permetrà que el projecte pugui incorporar en el model urbà que resulti els 6 eixos de l'agenda urbana.

Per saber-ne més

Responsable: Pau Moratalla

Back to Top

Informació del document

Publicat a 13/09/21
Presentat el 13/09/21

Volum Institut Català del Sòl, 2021
llicència: CC BY-NC-SA license

Funding: Intern

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos transversals

Governança

Mecanismes col·laboratius

Disseny participatiu

Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

Edificació

Sostenibilitat

Puntuació document

0

Visites 5
Recomanacions 0