#M2020

Coordinació de l’activitat: INCASÒL

Període: gener 2020 a desembre 2021

Descripció

L'any 2019 s'aprova el Reial Decret 244/2019, de 5 d'abril, el qual regula les condicions administratives, tècniques i econòmiques de l'autoconsum d'energia elèctrica, regulant les modalitats de autoconsum d'energia elèctrica definides en l'article 9 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del Sector Elèctric. Amb l'aprovació d'aquest Reial Decret, es permet dur a terme la generació d'electricitat en els edificis per autoconsum, sense el requeriment d'haver de pagar un tribut.

INCASÒL ha avançat durant l'any 2020 en l'anàlisi de la millor solució tècnica i econòmica de les instal·lacions dels seus projectes d'edificació, per a incorporar aquest autoconsum. D'una banda, es disposa d'un mercat amb un ampli ventall de possibles solucions a aplicar: aerogeneradors, plaques fotovoltaiques, aerotèrmica, calderes de gas amb suport energètic, plaques solars, etc. D'altra banda, s'ha de considerar que la millor solució no sempre serà la mateixa per a l'edifici, que per a les unitats d'habitatge dels usuaris. Cal trobar l'equilibri.

Observacions

L'objecte de la recerca està en definir les característiques tècniques i econòmiques de les instal·lacions proposades que garanteixin aquest equilibri. Definir suficientment la proposta d'instal·lació elèctrica, així com les actuacions destinades a la protecció i salut de les persones.

Unes instal·lacions que:

  • No suposin un sobre cost econòmic.
  • Optimitzin el transport i la distribució d'electricitat.
  • Contribueixin a cobrir la punta de demanda a l'estiu.
  • Afavoreixin la digitalització de l'energia i les xarxes intel·ligents.


Caldrà disposar d'eines per a mesurar i verificar els consums i els estalvis aconseguits, a fi de determinar si els resultats que s'obtenen coincideixen amb els escenaris previstos a l'inici del projecte.

Finalitat de l'acció

La finalitat d'aquesta recerca està en assolir una reducció en la petjada de carboni que resulta en benefici tant pel planeta com per les persones. Un benefici pel planeta, a nivell energètic i ambiental, ja que:

  • Redueix el consum de combustibles fòssils i la dependència energètica amb l'exterior.
  • Contribueix a la descarbonització i a la millora de la qualitat de l'aire.
  • Contribueix a la seguretat i la garantia de subministrament.


Un benefici també envers els usuaris, atès que:

  • Comporta un estalvi energètic i econòmic.
  • Permet gestionar la pròpia energia.
  • Obre la porta al vehicle elèctric amb energia Km 0.

Novetats que aporta l'acció

Els canvis normatius i tributaris han permès donar un gir important en les instal·lacions d'autoconsum, ja que no es precisa obtenir llicència d'activitat, requisit indispensable abans del Reial Decret 244/2019. Les instal·lacions en autoconsum AMB excedents acollides a compensació no venen energia a la xarxa i no realitzen activitat econòmica. Es podria dir, com a novetat que, per a edificis mitjans/grans, es planteja la possibilitat d'abocar l'excedent de producció, quan sigui superior a la demanda dels Serveis Comuns, als usuaris dels habitatges. Per tant, un autoconsum que no sols beneficia al propi edifici, sinó també als propis veïns.

Fonaments de la novetat

Les novetats aportades pel Reial Decret permetran avançar de manera més decidida envers els objectius de l'Agenda 2030. Entre els seus acords es considera que, per a l'any 2030, almenys el 35% del consum d'energia haurà de procedir d'energies renovables. A més, el fet que l'autoconsum redundi també en benefici dels propis veïns dels edificis, ha de garantir que ningú es quedi enrere i lluitar encara més envers la pobresa energètica.

Per saber-ne més

Responsable: Fernando Aranda

Back to Top

Informació del document

Publicat a 13/09/21
Presentat el 13/09/21

Volum Institut Català del Sòl, 2021
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

Edificació

Sostenibilitat

Puntuació document

0

Visites 7
Recomanacions 0