Draft Gil Riba 509132144-image1.jpg

L’evidència científica sobre la correlació entre la qualitat de l’aire i la salut és cada vegada més àmplia. Les dades ens indiquen que la contaminació atmosfèrica és un problema greu en determinats indrets i repercuteix negativament sobre la vida de les persones, en especial dels col·lectius més sensibles, com infants, malalts amb afeccions respiratòries i ancians. La contaminació acústica i lumínica, sovint oblidades, també són elements clau per a la qualitat de vida.

La inquietud social que desperta aquesta qüestió creix dia a dia. L’agenda política ha posat finalment el problema de la contaminació atmosfèrica sobre la taula, amb l’impuls de mesures com la implantació de la Zona de baixes emissions a l’àrea metropolitana de Barcelona.

El Departament de Territori i Sostenibilitat, rep una pressió creixent des de diferents àmbits –ciutadania, altres administracions, Sindicatura de Greuges, jutjats... – per impulsar polítiques efectives de millora de la qualitat del medi atmosfèric, que garanteixin la salut de les persones i assegurin el benestar de la població. Els majors requeriments socials i jurídics no es poden afrontar amb un augment dels recursos, ja que en el moment actual no és factible redimensionar l’estructura de l’administració. Tanmateix, de ben segur que hi ha múltiples actuacions útils i viables a emprendre.

Per tot això, la unitat de Recerca i Innovació del Departament de Territori i Sostenibilitat, conjuntament amb la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic (DGQACC), impulsen un repte d'innovació en relació a la qualitat de medi atmosfèric.

Cicle d’innovació

Un repte d'innovació és una consulta oberta que fa l'organització per donar resposta a un problema, necessitat o oportunitat de caràcter estratègic. Es planteja per mobilitzar talent i creativitat a la recerca de solucions a un problema complex i difícil de resoldre, com ho és qualitat del medi atmosfèric en el moment d’urgència actual. El cicle d’innovació és el mètode per afrontar-ne la resolució.

  El treball previ de preparació del cicle, que va incloure una reflexió estratègica i diverses reunions d’enfocament del procés en un esquema típic top-down, va desembocar en la definició del repte i els quatre subreptes següents:

Draft Gil Riba 509132144-image2.jpg

Però a partir d’aquí el cicle vol mobilitzar la intel·ligència col·lectiva a la recerca de solucions del repte plantejat en un moviment bottom-up, els objectius del qual són diversos i entrellaçats:

  

1. Resoldre el repte estratègic que es planteja (i que en una altra ocasió podria ser diferent)
2. Innovar de forma àgil i permanent
3. Fomentar la cultura de la innovació en tots els estrats del Departament
4. Visibilitzar i activar el talent de tots els professionals
5. Detectar pràctiques innovadores.

  El procés és d’innovació oberta i, per tant, la comunitat d’innovació inclou:

  • el Departament de Territori i Sostenibilitat en el seu conjunt
  • altres departaments i administracions involucrades en la temàtica
  • altres agents i persones externes que hi tinguin interès

Draft Gil Riba 509132144-image3.jpg

Fases del procés

Draft Gil Riba 509132144-image4.jpg

1. Presentació del repte: va tenir lloc el dia 27 de setembre i s’hi va exposar en detall els objectius i el funcionament de la iniciativa (calendari, fases, tallers, premis...).
2. Ideació: les idees individuals es recullen en una plataforma en línia creada ad hoc i es validen per part de l’equip que coordina el procés.
3. Conceptualització: les idees seleccionades es desenvolupen amb major detall per equips i són avaluades d’acord amb criteris predefinits (resolució dels objectius, viabilitat, impacte per al ciutadà, grau de desenvolupament, originalitat...).
4. Prototipatge: les idees més ben avaluades es prototipen per estudiar-ne el funcionament, amb el suport d’un equip de seguiment.
5. Presentació final: les idees guanyadores es presenten en un acte de cloenda del procés, amb el compromís de l’organització d’implementar

Calendari del cicle

Draft Gil Riba 509132144-image5.jpg

Back to Top

Informació del document

Publicat a 07/11/22
Acceptat a 07/11/22
Presentat el 07/11/22

Volum La innovació per millorar la qualitat de l'aire, 2022
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Puntuació document

0

Visites 0
Recomanacions 0

Compartiu aquest document