Projecte LIFE+MIGRATOEBRE

L’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre (IDECE) ha rebut de la Unió Europea 784.289 euros per desenvolupar el projecte LIFE+ Nature: MIGRATOEBRE, que té un pressupost de 1.568.574€ i que s’ha de dur a terme els propers quatre anys (2014-2018).

El projecte LIFE+ MIGRATOEBRE és un projecte de bones pràctiques i de demostració per als trams finals de grans rius europeus, centrat en inversions sostenibles i a llarg termini en espais protegits corresponents a la xarxa europea Natura 2000, i en hàbitats i espècies objectius de conservació per part de la Directiva Hàbitats, a escala local i regional. El projecte està basat en la implementació de mesures de millora de la hidromorfologia dels rius, especialment pel que fa a temes de connectivitat ecològica i dispositius de pas per als peixos, que estan associats a la Directiva Marc de l’Aigua i al Pla europeu de Recuperació de l’Anguila (Regulació 1100/2007).

Els objectius principals del projecte LIFE+ MIGRATOEBRE són la conservació de les espècies de peix migratoris anàdroms més amenaçades (esturió europeu, anguila europea, saboga i llampresa) i la restauració de la connectivitat ecològica del riu Ebre per mitjà de la interconnexió de les àrees naturals incloses a la xarxa Natura 2000.

I per assolir-los es preveu dur a terme les següents accions:

  • Reintroduir l’esturió europeu, mitjançant una prova pilot.
  • Establir millores en la gestió de les comportes per a navegació(a l’assut de Xerta i a la presa de Flix), instal·lar nous dispositius de pas per a peixos (a l’assut de Xerta i a l’assut d’Ascó), avaluar-ne els resultats obtinguts i comunicar-ho.
  • Dissenyar una campanya de comunicació dels objectius principals del projecte per al públic en general i també per als pagesos, pescadors professionals i esportius, entre d’altres sectors.
  • Executar un pla d’implicació ciutadana, amb la creació de grups de voluntaris. A més, participació al “Dia Internacional del Peix viatger (World Fish Migration Day)”–anualment, a partir de l’any 2014, cada mes de maig.
  • Fer difusió dels resultats obtinguts a través del congrés final “Conservació de la migració dels peixos i restauració de la connectivitat ecològica als rius (Fish migration conservation and river ecological connectivity restoration)”

Aquest projecte està coordinat i liderat per l’IDECE, Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre, amb seu a Tortosa, i té com a socis beneficiaris la Fundació Catalunya-la Pedrera; el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural -Direcció General de Pesca i Afers Marítims del DAAM de la Generalitat de Catalunya; Fundació Privada Museu del Ter CERM i l’Institut de Recerca i Tecnologies Agroalimentàries (IRTA).

 

Projecte LIFE+MIGRATOEBRE


Redactat de la notícia i més informació

Redactat per: Cristina Gil RibaPer saber-ne més: Maite Porta


Back to Top

Informació del document

Publicat a 29/07/14
Acceptat a 29/07/14
Presentat el 29/07/14

Volum Notícies, 2014
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos temàtics de Medi Ambient i Sostenibilitat

Planificació de la biodiversitat i del patrimoni natural

Nous actors de la conservació

Nous objectes de conservació

Localització

Puntuació document

0

Visites 55
Recomanacions 0

Compartiu aquest document