Introducció

Al juliol de 2013 varem publicar una notícia sobre el MUC al butlletí 10, i ara volem donar-li continuïtat amb el seguit de novetats que s’han produït d’ençà fins ara.

  D’entrada, s’ha renovat el web amb una estructura de sis blocs per tal de facilitar la cerca d’informació i integrar la descàrrega de dades.


Web del MUC


Web del MUC

L’aplicació del visor inclou com a novetat destacada la nova pestanya Altres continguts addicionals que permet visualitzar informació de medi ambient, paisatge, infraestructures i costes.


Altres continguts relacionats


Document "Estàndard de lliurament en suport digital dels instrument de planejament urbanístic" i indicadors

Un altre aspecte a remarcar és l’obertura del MUC al territori amb l’estandarització de les dades dels lliuraments, que te com a objectiu facilitar l’actualització dels sistemes d’informació geogràfica del Departament (RPUC i MUC) i millorar la qualitat dels plans. S’ha redactat un document “Estàndard de lliurament en suport digital dels instruments de planejament urbanístic” que concreta els requeriments als quals s’ha de subjectar la presentació en suport digital de la documentació i informació gràfica dels instruments de planejament urbanístic i els arxius que en formen part, sense incidir ni condicionar el contingut del planejament. S’han fet unes jornades informatives a les diferents seus territorials i s’ha ofert el suport tècnic i l’acompanyament necessaris per a la seva correcta aplicació.

  Una de les línies d’explotació del MUC més innovadores és la sèrie Indicadors que permet fer un seguiment al llarg del temps dels eixos d’interès per a l’urbanisme de Catalunya a partir de la mesura i avaluació dels resultats obtinguts per l’aplicació de les polítiques d’urbanisme i ordenació del territori. Així doncs es defineixen quatre eixos d’interès: planejament, model de creixement, orientació urbanística'i'qualitat de vida. En total s’han desenvolupat 30 indicadors distribuïts segons aquests eixos entre els quals destaquen el de Capacitat d’expansió urbanística, Consum de sòl i Ciutat dispersa .


Indicadors


Dades bàsiques

Pel que fa a les dades, s’han actualitzat les sèries de mapes comarcals, per àmbits territorials, de l’àrea metropolitana de Barcelona i de tot Catalunya i s’ha completat la sèrie Dades bàsiques municipals amb un resum comarcal i la sèrie Dades bàsiques Catalunya.


Dades bàsiques


Visor del MUC

Dins la nova política de distribució de dades obertes, s’ha completat la publicació del format estàndard al portal Dades obertes de Gencat, amb les dades del MUC en format shapefile –SHP- i Geography Markup Language –GML- (estàndard de Open Gis Consortium), de manera que ara són descarregables des del web del MUC.

El visor és un potent cercador' que permet localitzar informació sobre el territori. En aquesta línia s’ha consolidat la integració dels àmbits de planejament general del conjunt de municipis de l’Àrea metropolitana'de Barcelona, inclòs Barcelona, que ha de permetre la consulta i l’enllaç al Registre de planejament urbanístic de Catalunya des del MUC. I, en la mateixa línia l’any 2014 s’han pogut culminar els treballs de delimitació dels àmbits de planejament derivat amb la mateixa data d’actualització que el planejament general. Es preveu la seva publicació aquest any 2015.


Visor del MUC


Resultats

A més, al llarg del 2014 va tenir lloc el canvi de sistema de referència geodèsic, de l’ED50 a l’ETRS89 i l’adaptació de les Especificacions tècniques i de format SHP als nous estàndards de qualitat de la informació geogràfica i al nou sistema de referència.

  I per finalitzar, un any més el MUC es va presentar al Saló Smart City World Congress (Barcelona, novembre 2014).


Autors

Redactat per: Cristina Gil i Mercè Gonzàlez

Per saber-ne més: Mercè Gonzàlez


Back to Top

Informació del document

Publicat a 29/04/15
Acceptat a 29/04/15
Presentat el 29/04/15

Volum Notícies, 2015
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

Planificació territorial

Prospecció de referència

Planificació urbanística

Harmonització i sistematització normativa

Eixos instrumentals

Observació territorial, ambiental i climatològica

Generació de geoinformació de referència

Noves tecnologies i nous serveis de suport

Comunicació amb l'usuari

Sistemes d'informació per a la gestió

Localització

Puntuació document

0

Visites 44
Recomanacions 0

Compartiu aquest document