Fins ara, per accedir a la cartografia els usuaris del DTES s’han d’adreçar a un servidor del Departament on es repliquen les darreres versions tant de la provinent de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya(ICGC) com d’altres fonts.

Fa uns mesos l’ICGC va decidir ubicar la cartografia que gestiona al núvol o datacloud, un servidor de fitxers al que tots els Departament de la Generalitat hi poden accedir directament amb plenes garanties d’actualització de les dades.

  En els propers mesos en el Departament hi hauran molts canvis a nivell de  servidors de fitxers. Un d’ells serà que la cartografia de l’ICGC no es replicarà en cap servidor del Departament, i en conseqüència, qualsevol persona que vulgui accedir a la cartografia proveïda per l’ICGC haurà d’anar a buscar-la al datacloud.

  Aquesta és la llista de productes actualment disponibles al datacloud:

 

Sèrie / producte


Arxiu de Treball de Límits municipals


Base de Polígons industrials


Base Municipal 1:50.000


Base Municipal 1:250.000


Base Municipal 1:1.000.000


Base de Seccions Censals


Base Topogràfica 1:5.000


Base Topogràfica 1:25.000


Base Topogràfica 1:50.000


Cartografia topogràfica urbana 1:1.000


Cartografia topogràfica 1:50.000


Geotreball I. Mapa geològic de Catalunya 1:25.000


Geotreball II. Mapa geoantròpic de Catalunya 1:25.000


Geotreball II. Mapa geològic de les zones urbanes de Catalunya 1:5.000


Geotreball IV. Mapa de sòls de Catalunya 1:25.000


Geotreball V. Mapa hidrogeològic de Catalunya 1.:25.000


Geotreball VI. Mapa per a la prevenció dels riscos geològics de Catalunya 1.:25.000


Imatge Landsat de Catalunya 1:250.000


Núvol de punts projecte LIDARCAT


Model d'elevacions de Catalunya 5 x 5 m


Model d'elevacions de Catalunya 15 x 15 m


Mapa municipal de Catalunya


Mapa de sòls de pendents >20%


Mapa Topogràfic de Catalunya 1:10.000


Mapa Topogràfic de Catalunya 1:50.000


Mapa Topogràfic de Catalunya 1:100.000


Mapa Topogràfic de Catalunya 1:250.000


Mapa Topogràfic de Catalunya 1:500.000


Mapa Topogràfic de Catalunya 1:1.000.000


Noms geogràfics de Catalunya


Ortofoto de Catalunya 1:5.000 (50 cm)


Ortofoto de Catalunya 1:2.500  (25cm)


Ortofoto de Catalunya 1:25.000  (25 m)


Imatge Sentinel-2 IRC 8 bits


Imatge Sentinel-2 IRC 16 bits


Imatge Sentinel-2 RGB 8 bits


Imatge Sentinel-2 RGB 16 bits


Talls geodèsics   

Utilitat uti_datacloud

El passat 31 de maig es va fer una sessió adreçada als usuaris de cartografia per explicar-los la nova manera d’accedir als arxius del datacloud, i a més se’ls va presentar una utilitat pensada per l’entorn Microstation, per carregar per referència múltiples arxius gràfics de manera automàtica. Aquesta eina ha estat desenvolupada per Recerca i Innovació del Departament, i respon a la petició feta pel Xavier Juvé, delineant de l’Oficina Tècnica de la Subdirecció General de Planificació i Projectes Viaris, per tal d’estalviar-se temps a l’hora de carregar-se el gran número d’arxius gràfics que conformen un projecte. Uti_datacloud, que és el nom de la utilitat, ha estat desenvolupada amb Visual Basic for Applications i utilitza la llibreria de funcions MDL(Microstation Development Language) que proporciona Bentley, l’empresa propietària de Microstation.

  Uti_datacloud pot carregar cartografia vectorial(topogràfics) i raster(ortofotos i topogràfic rasteritzat) del Datacloud corresponents a les escales 1:5.000 i 1:25.000, encara que això pot ser ampliable a altres escales i productes. El funcionament és senzill, l’usuari només ha de tenir prèviament carregada la malla de distribució dels fulls de l’escala a treballar i col·locar un fence que inclogui els textos dels identificadors dels fulls a carregar. Després de cridar a Uti_datacloud es selecciona el producte a carregar i automàticament es posen per referència tots els fulls de l’àrea seleccionada.


Draft Garcia 551912242-La-Cartografia-al-nuvol-datacloud.jpg


Redactat de la noticia i més informació

Redactat per: Cristina Gil

Per saber-ne més: Cristina Gil


Informació relacionada

Manual uti_datacloud

Draft Garcia 551912242-La-Cartografia-al-nuvol-NG ico pdf.png
Back to Top

Informació del document

Publicat a 01/07/16
Acceptat a 01/07/16
Presentat el 01/07/16

Volum Notícies, 2016
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos instrumentals

Noves tecnologies i nous serveis de suport

Representació de dades

Localització

Puntuació document

0

Visites 76
Recomanacions 0

Compartiu aquest document