L'aplicació BD-RDI

L’aplicació BD-RDI és una eina d'ús intern per al personal de Territori i Sostenibilitat, per consultar la informació de recerca i innovació del Departament, recollida des de l’any 2008. Permet establir relacions entre els projectes amb component R+D+I duts a terme pel Departament, notícies publicades al Butlletí d’Innovació i Recerca, jornades, congressos, etc., amb el Pla d’Eixos d’Innovació i Recerca 2010-2013 del Departament.

El formulari de l'aplicació consta de 5 pestanyes que permeten accedir a la informació per punts diferents.


Activitats

Mostra les activitats R+D+I dutes a terme pel Departament i els seus ens adscrits, que coincideixen amb les fitxes de les Memòries R+D+I, publicades anualment al web de DTES.

L’aplicació permet fer un filtre per any, per consultar només les activitats d’un any concret. A més, si es vol tenir una informació més complerta, el botó “Fitxa RDI” ens porta a la pàgina web on està publicada la fitxa de la memòria de l’activitat en qüestió.


Draft Garcia 994722810-BD RDI-BD RDI2.jpg


Events

Aquesta pestanya mostra tots els esdeveniments amb component R+D+I recollits als butlletins d’innovació i recerca, i que poden ser notícies generades pel Departament o els ens adscrits, notícies generades fora del Departament, jornades, cursos i congressos.

Es poden establir filtres per any, per número de butlletí i per tipus d’esdeveniment. Aquests filtres es poden combinar, de manera que es puguin consultar un tipus d’esdeveniment concret produït en un any concret, o produïts a un número de butlletí concret.

El botó “Llegir notícia...” obre l’explorador d’Internet, i mostra l’esdeveniment publicat al butlletí, on es concreten més els detalls.


Draft Garcia 994722810-BD RDI-BD RDI3.jpg


Centres d’activitat

Mostra la llista dels centres productors d’activitat R+D+I, de manera que en seleccionar-ne un permet accedir a les activitats i esdeveniments relacionats.


Draft Garcia 994722810-BD RDI-BD RDI4.jpg


Eixos

A través d’aquesta pestanya s’accedeix a la informació R+D+I, relacionada amb l’eix del Pla d’eixos d’innovació i recerca del Departament que l’usuari hagi seleccionat. Per seleccionar un eix, cal seleccionar el tipus i la família al què pertany. Tenim classificats els tipus d’eixos següents:

  • Instrumentals
  • Temàtics de Territori i Mobilitat
  • Transversals
  • Complementaris
  • Temàtics de Medi Ambient i Sostenibilitat

Un cop s’ha seleccionat l’eix, l’aplicació permet consultar les activitats, els events i els centres relacionats, és a dir, les activitats recollides en les memòries R+D+I del Departament, les notícies, jornades, etc., publicades als butlletins d’R+D+I, i els centres d’activitat.


Draft Garcia 994722810-BD RDI-BD RDI 1.png


Comunicació

A través d’aquesta pestanya ens pots demanar:

  • Donar d’alta a alguna persona per a que pugui ser usuària de l’aplicació
  • Fer difusió d’alguna jornada, seminari, etc. a través del nostre butlletí
  • Redactar una notícia pel butlletí. La redacció la podem redactar l’equip de Recerca i innovació, o bé la podeu fer vosaltres
  • Donar d’alta un nou centre d’activitat R+D+I
  • Alguna qüestió no inclosa en els punts anteriors


Draft Garcia 994722810-BD RDI-BD RDI5.jpg


Redactat de la notícia i més informació

Redactat per: Cristina Gil

Per saber-ne més: Cristina Gil


Back to Top

Informació del document

Publicat a 11/04/14
Acceptat a 11/04/14
Presentat el 11/04/14

Volum Notícies, 2014
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Localització

Puntuació document

0

Visites 64
Recomanacions 0

Compartiu aquest document