Shakemaps1


Shakemaps2


Dins el marc del projecte SISPYR (finançat pel programa POCTEFA 2007-2013), el Sistema d’Informació Sísmica del Pirineu i l’Institut Geològic de Catalunya (IGC), en col·laboració amb el Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) i altres organismes, han desenvolupat un sistema de generació i publicació de mapes del moviment sísmic del sòl de manera automàtica, pocs minuts després de produir-se un terratrèmol en alguna zona del Pirineu, des del golf de Biscaia fins al golf de Lleó i d’ambdós costats de la frontera hispanofrancesa.

Aquest mapa proporciona informació ràpida sobre com s’ha percebut un terratrèmol immediatament després de produir-se. Incorpora les dades d’una cinquantena d’estacions sísmiques pertanyents als diferents organismes que fan el seguiment sísmic tant a França com a Espanya: Observatoire Midi Pyrenées (OMP) de Tolosa; Instituto Geográfico Nacional (IGN) de Madrid, BRGM i IGC. Aquestes dades són enviades en temps real i processades automàticament en un servidor especialitzat ubicat a l’IGC. S’incorporen també les dades de percepció del moviment per la població, corresponent a les respostes enviades via web a l’IGN, IGC i al Bureau Central Sismologique Français (BCSF). L’actualització d’aquestes dades cada cert temps permet tenir al cap d’unes hores una visió molt completa de les sacsejades percebudes.

Aquesta informació és de gran utilitat per les proteccions civils, gestores de les emergències sísmiques de totes les zones transfrontereres implicades, així com per al públic en general, que pot rebre informació ràpida i acurada de la distribució de les zones més afectades pel terratrèmol. Els mapes es publiquen al web del projecte [/.content/home/01_departament/actuacions_i_obres/actuacions_dr_d_i/eixos_rdi/actuacions/noticies/articles/butlleti_9/www.sispyr.eu www.sispyr.eu] i s’hi pot accedir des dels webs dels participants, entre altres del web de l’IGC: [/.content/home/01_departament/actuacions_i_obres/actuacions_dr_d_i/eixos_rdi/actuacions/noticies/articles/butlleti_9/www.igc.cat www.igc.cat]. Es mostren diferents continguts i formats de mapes i és possible baixar els arxius amb totes les informacions també en diferents formats.

El servei ja està en funcionament i conté ja informacions de sismes del Pirineu central francès, produits des de finals de l’any 2012.

Autors

Redactat per: Cristina Gil

Per saber-ne més: Agnès Lladós

Back to Top

Informació del document

Publicat a 08/04/13
Acceptat a 08/04/13
Presentat el 08/04/13

Volum Notícies, 2013
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos instrumentals

Observació territorial, ambiental i climatològica

Observació dinàmica

Previsió

Vulnerabilitat territorial

Sistemes avançats de previsió

Localització

Puntuació document

0

Visites 70
Recomanacions 0

Compartiu aquest document