El passat juliol, el conseller de Territori i Sostenibilitat va inaugurar l’edifici que allotja el centre de suport territorial de l'Institut Geològic de Catalunya-Pirineus (IGC) a Tremp, que potenciarà la recerca, el desenvolupament i la divulgació de la geologia a l'àrea pirinenca i oferirà serveis públics relacionats amb aquesta matèria.

Aquest nou edifici, amb certificació energètica A, és un exemple de reducció de la demanda energètica mitjançant un medi envoltant d'altes prestacions. Convé destacar l’obra per l'ús d'energia geotèrmica i una bona definició de l'envolvent per reduir la demanda energètica de l'edifici.

 

Draft Garcia 713301887-IGC SeuTremp-IGC SeuTremp imatge1.jpg

  L'edifici, ubicat al passeig de Pompeu Fabra de Tremp, acull el Centre de Suport Territorial de l’Institut Geològic de Catalunya al Pirineu (IGC CST Pirineus). Integrat a l’estructura de l’Institut, el Centre té la missió de potenciar el desenvolupament, la recerca i la divulgació de la geologia de l’àrea pirinenca, incloent l'oferta de serveis públics i l'hostatge d'activitats relacionats amb el coneixement del medi geològic.

El Centre, les obres del qual van començar el maig de l’any passat, disposa de 1.252 m2 útils, repartits en planta baixa, dos pisos i soterrani. Consta de zones diàfanes de treball i despatxos, àrees de reunions, aula–sala polivalent, centre de càlcul, laboratori d’anàlisi de mostres, centre de documentació i magatzem.

L’edifici, construït gràcies a un acord amb l’Ajuntament de Tremp, està dotat de tots els sistemes necessaris de telecomunicacions i ha estat concebut com un edifici sostenible i eficient. Així, el seu disseny respecta els criteris de l’arquitectura bioclimàtica i prioritza l’ús de mesures passives per a l’aprofitament energètic. Compta també amb sistemes de reutilització de l’aigua de pluja i la climatització es durà a terme aprofitant l’energia geotèrmica.


Draft Garcia 713301887-IGC SeuTremp-IGC SeuTremp imatge2.jpg

Destaquem

IGC

CST Tremp

Gestió integral a l'edifici

Solucions sostenibles remarcables

Pel que fa a la nova seu de l'Institut Geològic de Catalunya, és important destacar la incorporació d'un sistema de gestió integral de l'edifici per aconseguir una reducció de la demanda energètica mitjançant un medi envoltant d'altes prestacions (90 mm de llana de roca). Els elements de protecció solar exterior estan situats en les quatre façanes i estan realitzats amb acer microperforat.

Gràcies a l'ús de la geotèrmia es redueix l'energia addicional necessària per a la climatització i per a l'aigua calenta sanitària.

Aquest edifici incorpora un sistema de recuperació entàlpica de la calor. Un altre paràmetre que permet menys demanda energètica és l'existència d'un mecanisme de control de crepuscle i presència, cosa que permet una alta eficiència de les lluminàries. La incorporació d'un sistema de gestió integral de l'edifici permet, en tot moment, adaptar els sistemes a les necessitats de l'entorn.

Disposa també d'un sistema de recuperació d'aigües pluvials que es reutilitzen per al reg i les cisternes dels inodors.

Màrqueting i comunicació ambiental

L'IGC CST Pirineus a Tremp aglutinarà activitats relacionades amb la geologia, la geotècnia, la hidrogeologia, l'edafologia i la geofísica, a més intensificarà la col·laboració amb universitats i empreses privades i facilitarà l'establiment de relacions amb altres entitats i organismes.

El volum es concep com l'abstracció d'un "monòlit ferri", compacte i de formes pures, que presenta en un dels seus costats la "la balma" (gruta) que ens guia cap al seu interior.

El Pirineu, laboratori natural

La posada en marxa del Centre de Suport Territorial a Tremp permetrà a l’IGC utilitzar el Pirineu com a laboratori natural per desenvolupar les seves pròpies metodologies per a la realització de cartografies, estudis i projectes geològics específics d’àrees de muntanya.

Precisament, la rica diversitat de les roques que formen els Pirineus i la gran qualitat dels seus afloraments han contribuït a fer de la serralada una àrea excepcional per als estudis de geologia, ja des de principis del segle XX. Aquest fet, juntament amb les dimensions relativament reduïdes de la zona, permet que els científics estudiïn sobre el terreny materials i estructures geològiques molt diverses sense haver de fer grans desplaçaments.

La combinació d’aquests factors ha impulsat des de fa anys a empreses —especialment, a la indústria d’hidrocarburs— i universitats a utilitzar Tremp com a base per al desenvolupament de les seves activitats en diversos camps de la geologia. Per tant, el centre de suport territorial a Tremp facilitarà a l’IGC poder estar en contacte amb les novetats tècniques i científiques que es generin en el camp del coneixement del subsòl.

En aquest sentit, l’IGC treballa per establir contactes de col·laboració amb universitats, institucions públiques i privades. Enguany mateix s’ha signat un conveni amb Repsol, mitjançant el qual el centre es dotarà d’un laboratori per a l’anàlisi de mostres de sondeigs i l’empresa també col·laborarà amb material per a la biblioteca i per a una exposició permanent.

  Així, a l'IGC CST Pirineus es desenvoluparan, entre altres, les activitats següents:

  • Desenvolupament dels Geotreballs a l’àrea dels Pirineus. Els Geotreballs són el conjunt de programes de treball mitjançant els quals s’han de completar les diferents capes d’informació que constitueixen el Mapa geològic de Catalunya. Els Geotreballs s’organitzen en sis programes de caràcter pluriennal que tenen com a objectiu adquirir, elaborar i integrar la informació geològica, edafològica i geotemàtica referent a la totalitat del territori de Catalunya, a les escales adequades per a la planificació territorial i l'urbanisme.

 

  • Plataforma per a projectes específics de recerca, desenvolupament, formació i divulgació. Es duran a terme projectes d’R+D+I i s’establiran àrees pilot per a l’estudi i la parametrització de diversos aspectes relacionats amb la geologia. En particular, es treballarà en temes relacionats amb noves metodologies com la modelització geològica 3D i el desenvolupament de tècniques relacionades amb l’estructura del subsòl aplicables, per exemple, a l’emmagatzematge geològic i l’energia geotèrmica.

 

  • Reunions i sessions tècniques i suport a altres activitats que l’IGC du a terme a l’àrea dels Pirineus. En aquest àmbit, cal remarcar diverses activitats relacionades amb els riscos geològics propis de les zones de muntanya, inclòs el d’allaus.


Draft Garcia 713301887-IGC SeuTremp-IGC SeuTremp imatge3.jpg


Elements de protecció solar


Premi d'Arquitectura per a l'edifici del Centre de Suport Territorial de l'IGC a Tremp

L'edifici del Centre de Suport Territorial de l'Institut Català de Geologia a Tremp, conegut "por los más viejos del lugar" com "El Rovellat", ha obtingut el premi NAN d'Arquitectura i Construcció a la categoria de "Premio a la mejor integración de la energía en la arquitectura".

L'entrega de premis va tenir lloc durant un sopar a l'Hotel Palace de Madrid la nit del 13 de novembre d'enguany.


Premi NAN


Autors

Redactat per: Cristina Gil

Per saber-ne més: Agnès lladós


Back to Top

Informació del document

Publicat a 18/12/12
Acceptat a 18/12/12
Presentat el 18/12/12

Volum Notícies, 2012
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

Edificació

Sostenibilitat

Localització

Puntuació document

0

Visites 82
Recomanacions 0

Compartiu aquest document