#M2022

Direcció del projecte

Institut Català del Sòl (INCASÒL)

Període

Gener 2022 - desembre 2023

Descripció

La guia tècnica de biohabitabilitat és un manual de caràcter tècnic i divulgatiu per incorporar el vector de salut i benestar en les actuacions d'urbanització d'INCASÒL. Es planteja com a continuïtat del document anteriorment editat en l'àmbit d'edificació, seguint la tasca general d'incorporar el vector de salut i benestar de manera transversal a les actuacions d'INCASÒL. El projecte s'emmarca en els principis globals de "Health in all policies" i "One Health" de l'OMS, l'ODS 3 "Salut i benestar" de l'Agenda 2030, així com en el concepte integral i multidisciplinari de "Salut planetària".

Finalitat de l'acció

L'objectiu principal de la guia és divulgar tècnicament quins són els agents que intervenen en les condicions de biohabitabilitat que incideixen en la salut i benestar de les persones en els projectes d'urbanització que configuren l'espai públic dels processos urbanístics. Predeterminant els indicadors corresponents, proposant les recomanacions tècniques a tenir en compte i relacionant documents i normatives de referència. Es planteja com a eina divulgativa i de suport pràctic als agents que intervenen en el procés d'urbanització.

Novetats que aporta l'acció

La guia aporta criteris concrets i específics per incorporar el vector de salut i benestar en el projectes d'urbanització dels espais públics (pautes de disseny, construcció i recomanacions per al manteniment). Mirada integral i interdisciplinària, en tant que per determinar les recomanacions tècniques i els valors de referència dels indicadors s'han tingut en compte, a banda de les legalment exigibles, altres legislacions i recomanacions d'altres països i organitzacions internacionals de referència (OMS, IARC, ISTAS, Bioinitiative, ISBM,...) Document com a eina per facilitar la incorporació de l'especialitat en avaluació d'impacte en salut en els equips redactors de projectes i direcció d’obra.

Fonaments de la novetat

Fitxes amb caràcter sintètic i pràctic de cadascun dels agents, indicadors i recomanacions tècniques per tal d'incorporar els principis globals de "Health in all policies" i "One Health" de l'OMS, l'ODS 3 "Salut i benestar" de l'Agenda 2030, així com en el concepte integral i multidisciplinari de "Salut planetària". Omple la necessitat de tenir un document específic, atesa la mancança actual en l'àmbit tècnic i públic, podent esdevenir un document de referència.

Any 2022

S'han estat elaborant les fitxes i s'ha dut a terme la realització de la maqueta inicial del document.

Back to Top

Informació del document

Publicat a 13/06/23
Acceptat a 13/06/23
Presentat el 13/06/23

Volum Institut Català del Sòl, 2023
llicència: CC BY-NC-SA license

Funding: Intern

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos instrumentals

Noves tecnologies i nous serveis de suport

Indicadors ambientals

Sistemes d'informació per a la gestió

Aspectes jurídics i institucionals

Avaluació de la legislació vigent

Eixos transversals

Aspectes socials i culturals - dimensió social

Dimensió social de la sostenibilitat

Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

Planificació urbanística

Processos de nova urbanització

Puntuació document

0

Visites 0
Recomanacions 0

Compartiu aquest document