#M2022

Títol activitat

Guia Tècnica de Biohabitabilitat en l'edificació. M2020-22

Direcció del projecte

Institut Català del Sòl (INCASÒL)

Període

Gener 2020 – desembre 2022

Descripció

La guia tècnica de Biohabitabilitat és un manual de caràcter tècnic i divulgatiu per incorporar el vector de salut i benestar en els criteris constructius de les promocions d'habitatge d'INCASÒL. La Guia és el resultat de més d'un any de treball de professionals de l'INCASÒL, organitzats com a Grup de Salut del Comitè d'Experts, amb la col·laboració de professionals experts i la participació en els debats i treballs del Grup de Salut del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya i en les reunions del PINSAP.

Observacions

Finalitat de l'acció

L'objectiu de la guia és divulgar tècnicament quins són els indicadors de biohabitabilitat (criteris generals, agents físics, agents químics i agents biològics) i els criteris de construcció (disseny general, sistemes constructius, materials i instal·lacions) que incideixen en la salut i benestar dels usuaris, per tal de construir edificis no tan sols eficients energèticament, sinó també saludables. Es planteja com a eina pràctica de suport als projectistes.

Novetats que aporta l'acció

La guia aporta criteris concrets i específics per incorporar el vector salut en el procés d'edificació, des de la fase de disseny i construcció fins a la d'ús i manteniment. Mirada transfronterera i interdisciplinària, en tant que per determinar els criteris constructius i valors de referència dels indicadors s'han tingut en compte les legislacions i recomanacions pròpies de diversos països i organitzacions internacionals de referència (OMS, IARC, ISTAS, Bioinitiative, ISBM,...) Aquest document esdevé una oportunitat per facilitar la incorporació de l'especialitat d'assessorament en biohabitabilitat en els equips redactors de projectes i direcció d’obra.

Fonaments de la novetat

Obtenció d'unes fitxes amb caràcter sintètic i pràctic de cadascun dels indicadors i criteris constructius.

Any 2022

Durant l'any 2022 s'ha consolidat el document per a la seva impressió i difusió. A tal efecte, es va realitzar una edició d'exemplars en paper i es va dur a terme un tríptic que incorpora un codi QR amb accés al PDF del document.

A la pàgina web de l'INCASÒL es troba allotjada la Guia per a la seva consulta: Enllaç a la guia

El 25 de maig de 2022 es fa fer un acte públic de presentació de la Guia al COAC.

Draft Garcia Juanes 836973859-image1.png

Back to Top

Informació del document

Publicat a 13/06/23
Acceptat a 13/06/23
Presentat el 13/06/23

Volum Institut Català del Sòl, 2023
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos transversals

Aspectes socials i culturals - dimensió social

Dimensió social de la sostenibilitat

Eixos instrumentals

Aspectes jurídics i institucionals

Avaluació de la legislació vigent

Noves tecnologies i nous serveis de suport

Indicadors ambientals

Sistemes d'informació per a la gestió

Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

Edificació

Sostenibilitat

Puntuació document

0

Visites 0
Recomanacions 0

Compartiu aquest document