#M2022

Direcció Projecte

Institut Català del Sòl (INCASÒL)

Altres participants

Universitat Pompeu Fabra (UPF)

Període

Gener 2022 – desembre 2022

Descripció

L'INCASÒL és un organisme públic que té com a objectiu actuar amb transparència i posar a l'abast de la societat catalana el resultat de la seva gestió. El volum de dades que gestiona és molt gran, i malgrat comptades excepcions (per la protecció de dades de caràcter personal) aquestes han d'estar disponibles de forma lliure i oberta per tothom, per tal de reutilitzar-les. Aquestes dades tenen un gran valor de cara a conèixer millor les possibles actuacions en matèria d'habitatge, la gestió del procés de transformació urbanística del sòl o la gestió del patrimoni natural entre d'altres.

El mes d'octubre de 2022, es va crear a la UPF la "CÁTEDRA INCASÒL-UPF D'ANÀLISI DE DADES", amb l'objectiu principal de fomentar la docència, la recerca i la difusió dels coneixements en l'àmbit de l'anàlisi de dades. Aprofundir en les aportacions a fer a la societat en general a partir del contingut de la informació derivada de les dades de la pròpia activitat de l'INCASÒL, així com de les obtingudes com a conseqüència de la condició d'actuar com a dipositaris de les fiances.

Dins del programa anual de la Càtedra, es va proposar la realització d'un programa o projecte sobre la creació d'una estratègia envers l'Open Data que ajudi a l'Institut a definir un posicionament propi en aquest àmbit, mitjançant el plantejament d'uns reptes a alumnes de la UPF.

Draft Garcia Juanes 359733886-image1.jpeg


Finalitat de l'acció

En aquest context, es proposa dur a terme un projecte de dades obertes de l'institut, que permeti definir un posicionament i estratègia a seguir durant els propers anys en relació a la informació que gestiona en els seus àmbits d'actuació. Així, els objectius del projecte són: ¿ Definir un projecte de dades obertes que inclogui una estratègia sobre el tractament de la informació pública de l'INCASÒL. ¿ Assessorar l'INCASÒL sobre els diferents models o opcions sobre les quals desenvolupar el servei de dades obertes tenint en compte el seu manteniment. ¿ Ajudar a la creació d'un catàleg de dades propi de l'Institut sobre el qual compartir dades amb tercers.

Novetats que aporta l'acció

La novetat d'aquesta acció es basa en el fet d'haver realitzat un procés d'innovació oberta amb alumnes de la UPF per tal d'assolir les fites plantejades. Es va proposar a un centenar d'alumnes de la Universitat Pompeu Fabra set reptes relacionats amb aquesta temàtica. En concret, els reptes es varen adreçar a estudiants de 4t grau de la UPF: Enginyeria Matemàtica de Ciència de Dades, Enginyeria de Xarxes de Telecomunicació, Enginyeria de Sistemes Audiovisuals i Enginyeria Informàtica. Sota el lideratge de la Direcció de Patrimoni i el Consell d'Innovació i amb el guiatge i suport de set especialistes de l'INCASÒL, els estudiants van treballar les seves idees i elaborar els projectes que es van presentar el passat novembre de 2022.

Fonaments de la novetat

Aplicar innovació oberta amb alumnes de final de carrera, proporciona l'avantatge de disposar de persones amb alt coneixement sobre la seva disciplina, però poc coneixement respecte de l'administració pública, el que permet avançar amb l'aportació de solucions als reptes plantejats sense cap mena de prejudici. Alhora, abordar amb innovació oberta la manera de tractar el Open Data de l'INCASÒL, amb transparència, ètica i salvaguardant les normes de protecció de dades, ha estat un repte que li ha donat sens dubte ple fonament a la novetat plantejada.

Any 2022

  1. Presentació dels reptes als alumnes.
  2. Mentoratge dels grups D'alumnes en funció del repte seleccionat
  3. El resultat d'aquests reptes es van presentar en una trobada on els portaveus dels 13 equips, en els que han participat 112 estudiants de l'assignatura Gestió de projectes (Projects Management) van explicar els projectes que havien desenvolupat. A la presentació de resultats hi van assistir els mentors de l'INCASÒL que van poder constatar l'alt nivell dels projectes que apunten idees i solucions que podrien arribar a ser incorporades en un portal de dades obertes.

Back to Top

Informació del document

Publicat a 02/06/23
Acceptat a 02/06/23
Presentat el 02/06/23

Volum Institut Català del Sòl, 2023
llicència: CC BY-NC-SA license

Funding: Intern

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos instrumentals

Observació territorial, ambiental i climatològica

Generació de geoinformació de referència

Noves tecnologies i nous serveis de suport

Observació i mesura territorial

Eixos transversals

Governança

Processos de coordinació institucional sobre plans i projectes

Eixos temàtics de Medi Ambient i Sostenibilitat

Canvi climàtic i energia

Mitigació

Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

Edificació

Puntuació document

0

Visites 0
Recomanacions 0

Compartiu aquest document