#M2022

Direcció de projecte

Institut Català del Sòl (INCASÒL)

Període

Febrer 2021-desembre 2023

Descripció

Conjunt de tasques tècniques per incorporar criteris de salut i benestar en l’edifici corporatiu en la redacció del projecte executiu.

Finalitat de l'acció

Establir les recomanacions quant a criteris de construcció (disseny general, sistemes constructius, materials i instal·lacions) i pautes d’ús per tal d’assolir els valors de referència dels indicadors de biohabitabilitat. Prova pilot de com incorporar l’especialitat d’assessor en biohabitabilitat en la redacció d’un projecte executiu d’edificació.

Draft Garcia Juanes 116769518-image1.jpeg


Novetats que aporta l'acció

S’aporten recomanacions i criteris tècnics que incideixen en la salut i benestar de les persones usuàries més enllà d’aspectes d’eficiència energètica i ambientals:

  • Incorporació de criteris de biohabitabilitat en l’avaluació de les condicions de salut i benestar dels espais de treball actuals.
  • Incorporació de l’especialitat d’assessor en biohabitabilitat en l’equip tècnic redactor del projecte de reforma.

Fonaments de la novetat

La incidència de la qualitat de l’ambient interior en els edificis té una important repercussió en la salut i el benestar de les persones. Amb aquest projecte d’innovació es donen les eines i recursos necessaris per incorporar aquest vector de salut i benestar com a un factor més de projecte.

Any 2021

Finalització del suport tècnic per a la redacció del projecte bàsic de reforma interior.

Suport tècnic i assessorament en biohabitabilitat, per a la redacció del projecte executiu de reforma de l’edifici corporatiu.

Any 2022

Per part de la comunitat de coneixement de salut s'ha estat duent a terme el seguiment de les obres de l'edifici corporatiu pel que fa referència a la incorporació dels aspectes de biohabitabilitat.

S'ha separat del projecte executiu la biofília i la jardineria interior i exterior, com un projecte autònom a desenvolupar. En aquest sentit, durant el 2022 s'ha estat treballant en el seu projecte bàsic.

Per últim, una part rellevant de la tasca duta a terme durant l'any 2022 ha estat en l'estudi de paviments naturals i saludables pel terra tècnic de l'edifici.

Back to Top

Informació del document

Publicat a 02/06/23
Acceptat a 02/06/23
Presentat el 02/06/23

Volum Institut Català del Sòl, 2023
llicència: CC BY-NC-SA license

Funding: Intern

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

Edificació

Sostenibilitat

Puntuació document

0

Visites 0
Recomanacions 0

Compartiu aquest document