#M2022

Direcció de projecte

Institut Català del Sòl (INCASÒL)

Període

Juliol 2021-desembre 2022

Descripció

Programa de generació d’espais físics adequats per acollir activitats industrials classificades per un temps acordat. Amb les dotacions o serveis necessaris per l’inici de l’activitat en el mínim període de temps. Aquests serveis inicials es podran complementar amb d’altres. Preferentment, les intervencions es realitzaran recuperant espais industrials construïts obsolets i/o sectors amb poc ús, emprant estratègies energètiques sostenibles.

Draft Garcia Juanes 725359574-image1.jpeg


Els valors cabdals del programa són l’impuls de l’emprenedoria industrial privada, accelerant la posada en marxa de noves iniciatives, el reequilibri territorial de les activitats econòmiques i la recuperació econòmica, social i mediambiental.

Finalitat de l'acció

Davant la necessitat d’algunes empreses, prioritàriament amb caràcter emprenedor, de poder disposar en un moment determinat d’un espai per al desenvolupament d’una activitat industrial classificada, aquest projecte té la finalitat de fer-ho possible amb un temps i cost competitiu cosa que avui en dia no és possible, vistos els entrebancs burocràtics i els elevats costos que el mercat els obliga a superar.

Novetats que aporta l'acció

Aporta novetats tant per a les empreses com per a l’INCASÒL.

Les novetats per a les empreses són:

  • D’una banda, els valors tangibles: superar un entrebanc burocràtic que els suposarà: temps, cost, incerteses, mals de cap, descontrol de la inversió, un increment de la inversió inicial i, en definitiva, un retard a l’inici de la productivitat.

  • D’altra banda, els valors intangibles: molt tinguts en compte per les empreses avui en dia: Espais per a col·laborar, creant comunitat amb una diversitat equilibrada, aliances (tant per a especialització de processos com per a fomentar la innovació sortint de l’entorn habitual), menor impacte mediambiental perquè s’actua en sectors recuperats, generant xarxa territorial d’activitat econòmica, facilitant el fet de poder repensar un nou model de relocalització industrial i fent aflorar el talent.

Les novetats que aporta per a l’INCASÒL són:

  • Una nova línia d’activitat en el marc del programa dels espais d’activitat econòmica.
  • Un major coneixement de l’activitat industrial del territori.
  • Increment de la visibilitat.
  • Un nou rol en l’estratègia de producció econòmica a nivell de país, facilitant les iniciatives empresarials emergents (emprenedoria assequible).

Fonaments de la novetat

L’existència de procediments d’autorització molt complexos i poc pautats provoca que la possibilitat d’iniciar una activitat s’allargui indegudament en el temps, molt més del que seria recomanable per a garantir la necessària competitivitat empresarial. CoIndustry-ing aporta una solució concreta que permeti superar tots els entrebancs burocràtics.

Any 2021

Realització de tots els passos previs per aconseguir definir el model de negoci adequat per a la proposta CoIndustry-ing, amb la proposta d’un primer prototip.

Any 2022

Un cop definit l'any 2021 el model de negoci, l'any 2022 s'ha treballat ja des de la Direcció de Projectes per a contrastar les hipòtesis formulades en el model i decidir sobre el millor espai on desenvolupar el prototip d'entre les diferents opcions possibles, formant part ja de la cartera de projectes d'INCASÒL. En aquest sentit, s'han detectat les necessitats clau per a minimitzar la hipòtesi i identificar el Mínim Producte Viable (MVP), factor que serà clau per a validar el millor espai on desenvolupar la prova pilot.

Back to Top

Informació del document

Publicat a 01/06/23
Acceptat a 01/06/23
Presentat el 01/06/23

Volum Institut Català del Sòl, 2023
llicència: CC BY-NC-SA license

Funding: Intern

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos instrumentals

Aspectes jurídics i institucionals

Cooperació entre ens

Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

Planificació urbanística

Remodelació del sòl industrial

Edificació

Sostenibilitat

Eixos transversals

Aspectes socials i culturals - dimensió social

Puntuació document

0

Visites 0
Recomanacions 0

Compartiu aquest document