#M2022

Direcció de projecte

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), però el repte 1 (Millora de l’estudi de la línia del litoral català mitjançant tecnologia d’observació de la Terra) la Direcció General de Polítiques de Muntanya i del Litoral (DGPML)

Període

Gener 2022 - desembre 2022

Descripció

L’ICGC realitza un vol anual de monitorització de la costa des de l’any 2007, amb previsió de fer-ne 2 a partir del 2022, ja sigui amb sensors d’imatge, lidar o, puntualment, amb sensors hiperespectrals.

A partir d’aquesta informació s’ha derivat informació de línia de costa, volumetria de platges i altres qüestions relatives al litoral. Addicionalment, en cas de grans tempestes es realitzen vols dedicats específicament a avaluar els danys en les zones de major afectació.

El 2022 també s’ha posat en marxa el projecte SIDL (Servei d’Informació Dinàmic del Litoral) per millorar la monitorització de la costa. I es disposa de diferents geoserveis de l’ICGC que permeten obtenir dades addicionals de resolució espacial inferior.

No obstant això, per realitzar la seva activitat de regulació, gestió i ordenació del litoral català, la DGPML necessita informació el màxim de precisa, actualitzada i accessible possible de l’estat de la línia del litoral. Conèixer l’estat de les zones costaneres amb una freqüència major a la que es genera actualment permetria:

  • Fer estudis històrics i predictius de l’evolució de les platges
  • Detectar i veure l’evolució dels canvis que s’hi produeixen
  • Millorar els models de reservori de sorra que alimenta la platja


Per part de la Conselleria de Vicepresidència, Polítiques Digitals i Territori es va promoure l’Estratègia New Space de Catalunya. En el seu marc es preveia impulsar l’ús de la tecnologia aeroespacial d’observació de la Terra per a resoldre reptes de les direccions generals.

Un dels reptes seleccionats va ser repte 1 Millora de l’estudi de la línia del litoral català mitjançant tecnologia d’observació de la Terra proposat per la DGPML.

Estratègia New Space
Estratègia New Space


Observacions

El finançament de l’Estratègia ha estat de la Secretaria de Polítiques Digitals però la DGPML ha contribuït amb dedicació de personal a la definició i seguiment del repte.

Finalitat de l'acció

L’objectiu d’aquest repte consisteix a trobar solucions tecnològiques que millorin el coneixement de l’evolució de la línia del litoral català mitjançant imatges satel·litàries i amb la periodicitat de pas del satèl·lit.

Novetats que aporta l'acció

Aquesta actuació fa una crida a buscar solucions tecnològiques que aportin les novetats següents:

- Augmentar la freqüència d’informació sobre l’estat de línia del litoral.

- Milletria augmentant la seva resolució temporal.

- Augmentar les dades per tal de poder realitzar històrics de l’evolució de la línia del litoral.

- Facilitar informació en un format manipulable i vectoritzat, que permeti l’anàlisi de la línia com si fos una entitat gràfica i creuar-la amb altres dades.

Fonaments de la novetat

Aquesta informació acurada sobre la posició del litoral no es troba disponible actualment. Generar més i millor informació permetrà fer unes polítiques del litoral sobre una base de coneixement més rigorós i actualitzat.Visor de l’evolució de la costa (ICGC)
Visor de l’evolució de la costa (ICGC)
Ortofotos obtingudes del satèl·lit Sentinel-2 (ICGC)
Ortofotos obtingudes del satèl·lit Sentinel-2 (ICGC)
Efectes del retrocés de la línia de costa
Efectes del retrocés de la línia de costa
Efectes d’un temporal
Efectes d’un temporal

Back to Top

Informació del document

Publicat a 31/05/23
Acceptat a 31/05/23
Presentat el 30/05/23

Volum Direcció General de Polítiques de Muntanya i Litoral, 2023
llicència: CC BY-NC-SA license

Funding: Intern

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos instrumentals

Observació territorial, ambiental i climatològica

Generació de geoinformació de referència

Noves tecnologies i nous serveis de suport

Observació i mesura territorial

Indicadors ambientals

Representació de dades

Localització

Puntuació document

0

Visites 0
Recomanacions 0

Compartiu aquest document