Obres impulsades

Durant el primer any des de l’aprovació de l’Estratègia, que coordina CIMALSA, s’han iniciat 31 de les 60 mesures previstes. De les que estan en curs en destaquem: Homogeneïtzació de la DUM, la campanya de promoció de la digitalització, la reconversió a sol industrial, pàrquings segurs, plataformes digitals, accessos terrestres ports, promoció autopistes ferroviàries, hub agroalimentari a Lleida, la descarbonització de la flota i l'anàlisi de la DUM ferroviària.

El quadre sintètic de la situació de cada mesura a febrer del 2022 és el que apareix a la figura següent:


MesuresEstrategiaLogistica.png


L'ELIEC

El document, aprovat pel Govern el 9 de febrer de 2021, té com a principal objectiu enfortir el sistema logístic per contribuir a la internacionalització de l’economia catalana i configurar un sector més eficient, multimodal, digitalitzat i compromès amb el territori i la societat a partir dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). Per a la seva elaboració i desenvolupament s’ha creat un model de governança, en el qual el Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori, d’una banda, i el Departament d’Empresa i Treball, de l’altra, ocupen respectivament la presidència i vicepresidència i CIMALSA coordina l’Oficina Tècnica. S’ha comptat amb la participació de més de 200 persones i institucions i s’han constituït 5 grups de treball encarregats de vetllar pel compliment dels 19 projectes i les 60 mesures definits.

Draft Torre 290585987-image1.png

Context

En el context de l’Estratègia s’emmarquen actuacions de referència per a la logística catalana, essent l’eix central el desenvolupament del Corredor Mediterrani i els seus ramals. El text se centra en àmbits com l’impuls a la coordinació públic-privada, la potenciació de la imatge del sector i la seva promoció exterior, el reforç de la formació i l’ocupació de qualitat, el desenvolupament d’alternatives de sòl logístic o la consolidació de corredors logístics clau. El document fa èmfasi en la millora de la funcionalitat de la xarxa d’infraestructures, la promoció de la intermodalitat i el suport a l’activitat de distribució urbana i rural de mercaderies (DUM i DRM) amb la voluntat, en definitiva, de col·laborar amb una logística que aposta per la seva descarbonització, per la digitalització i per promoure l’equilibri territorial del país.

Les actuacions que contempla són imprescindibles per a l’impuls d’un sector generador de riquesa i d’ocupació que representa el 14,4% del PIB català i suposa la creació i manteniment de més de 160.000 llocs de treball de qualitat directes.

El document té la finalitat d’impulsar un sector més eficient, multimodal, digitalitzat i compromès amb el territori i la societat.

Autors

Redactat per: Marga Torre i Jordi Fornos

Per saber-ne més: Jordi Fornos

Back to Top

Informació del document

Publicat a 02/03/22
Presentat el 02/03/22

Volum Notícies, 2022
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Puntuació document

0

Visites 0
Recomanacions 0

Compartiu aquest document