El passat dia 9 d’octubre la Direcció General de Polítiques Ambientals va presentar juntament amb ACCIÓ el nou programa de cupons d’innovació en la categoria d’ecoinnovació. Aquests cupons estan destinats a contractar serveis que afavoreixin la incorporació en millores d’ecoinnovació. Aquestes mesures estan relacionades amb l’optimització de l’ús dels recursos  que permeti generar nous productes, processos i/o models de negoci que evitin el deteriorament del medi ambient.

Presentació programa

Draft Garcia 543546684-Programa-de-cupons-a-la-innovac-Imatge1 cuponsECO.jpg

    L'obertura de la sessió va anar a càrrec de Josep Enric Llebot, secretari de Medi Ambient i Sostenibilitat, que va explicar com  aquesta iniciativa s’emmarca en les diferents polítiques de suport a l'economia verda i circular que està duent a terme el Govern, amb instruments claus com la RIS3CAT, l'estratègia d'Impuls a l'economia verda i a l'economia circular o l'Estratègia catalana d'ecodisseny.

  A continuació, Mireia Cañellas, responsable de l’Àrea de Desenvolupament Sostenible de la Direcció General de Polítiques Ambientals, va presentar i explicar el Programa cupons d’innovació en general i la categoria d'ecoinnovació en concret.

Aquest ajut consisteix en una contraprestació per serveis de millora ambiental per tal d'augmentar l'eficiència i competitivitat a mig termini de les pimes catalanes. De gestió conjunta entre el Departament de Territori i Sostenibilitat (DTES) i ACCIÓ, de concurrència no competitiva, on els objectius d’aquesta acció són, per una banda, sensibilitzar i fomentar la transició cap a l’economia verda de les PIMES i, per l’altra, aproximar el coneixement de consultories  enginyeries ambiental al d'aquelles empreses.

  Seguidament, Álvaro Tàpia, gestor d’Innovació. va explicar els requisits i condicions per accedir als cupons. Els serveis que ofereix el programa de cupons en totes les seves tipologies es contempla fer-ho a través de la figura dels proveïdors acreditats per ACCIÓ. Aquests proveïdors han de complir una sèrie de requisits que garanteixin la seva  expertesa.

En el cas del cupons d'ecoinnovació ho són les empreses inscrites en el directori públic d'enginyeries i consultories ambientals (DIRECA) custodiat per la Direcció General de Polítiques Ambientals i ubicat a: Directori de les consultories i les enginyeries ambientals , i els professionals  acreditats en la categoria d’economia verda.

  En el cas que l’empresa beneficiària presenti un proveïdor d’ecoinnovació no acreditat per ACCIÓ, caldrà la seva acreditació com a requisit previ a la valoració de la sol·licitud. Aquests proveïdors hauran de seguir el procediment per acreditar-se com assessor en els programes d’ACCIÓ segons el procediment establert per la RESOLUCIÓ EMO/1281/2015.

  Un cupó a la innovació és un descompte econòmic directe, que es pot  bescanviar amb un proveïdor acreditat per ACCIÓ. Els cupons són un ajut a la innovació dels  productes i/o processos alhora que s’estableixen col·laboracions estratègiques.

  Les tipologies de serveis subvencionables en la categoria d'ecoinnovació als quals van orientades les contraprestacions són:

  • Anàlisi dels processos productius i identificació de millores ambientals
  • Ecodisseny de productes i serveis
  • Projectes de prevenció i valorització de residus
  • Projectes per al foment de nous models de negoci vinculats a l’economia verda i circular

  El criteris d’aplicació que ha d’acomplir la empresa són:

  • L’empresa beneficiària cofinancia un mínim del 50% del cost del servei
  • Cupons per import d’ajut màxim de 3.000€ per rebre un dels serveis
  • Cost màxim del servei ambiental subvencionable:10.000€
  • Data de caducitat: 6 mesos des de la data de concessió
  • Servei subcontractat a enginyeries o consultories ambiental del DIRECA
  • L’empresa beneficiària cedeix el dret de cobrament del cupó al proveïdor

  Per a més informació: http://accio.gencat.cat/cat/innovacio-tecnologica/innovacio-empresarial/cupons-innovacio/que-es.jsp


Redacció de la notícia i més informació

Redactat per: Montserrat Farriol i Argeme Pérez

Per saber-ne més: Montserrat Farriol


Back to Top

Informació del document

Publicat a 30/10/15
Acceptat a 30/10/15
Presentat el 30/10/15

Volum Notícies, 2015
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos transversals

Anàlisi economicofinancera i instruments econòmics

Instruments econòmics en relació a la gestió ambiental i la conservació de la biodiversitat

Localització

Puntuació document

0

Visites 8
Recomanacions 0

Compartiu aquest document