L’Institut Català del Sòl (INCASÒL) ha renovat l’aplicació per realitzar els dipòsits de fiances i sol·licitar-ne les devolucions a través d’internet. Els nous formularis es van activar l’1 de febrer de 2023. Els canals habituals d’ajuda (tutorials específics, telèfon d’atenció o cites per tramitar presencialment) continuen operatius.

Novetats principals

Els canvis principals que s’han incorporat a l’aplicació són:

* Augment general d’agilitat, accessibilitat i seguretat i imatge visual més moderna.
* Tràmits més complets i intuïtius, d’acord amb la legislació vigent. En el cas del tràmit de dipòsit, es demanen dades relacionades amb l’habitatge de protecció oficial –com són el número i la data del visat o el número d’expedient de qualificació– i s’afegeix un apartat per a indicar el canvi de persones del contracte. També s’ha inclòs un espai per dir com es volen rebre les comunicacions que es derivin dels tràmits de dipòsit i devolució.
* Incorporació de la identificació digital per accedir al tràmit. La identificació necessària serà diferent segons si la persona que fa el tràmit està o no obligada a relacionar-se amb l’administració pública de forma electrònica. Si ho està, necessitarà identificar-se amb un certificat digital. En canvi, si no ho està, serà suficient amb una identificació digital, tot i que es podrà identificar, també, mitjançant un certificat.
* Canvi de programari i compatibilitat amb les versions actualitzades de la majoria de navegadors habituals. Els formularis antics no estaven suportats per cap navegador a banda d’Internet Explorer 11 (o Edge en mode compatibilitat), cosa que també dificultava l’accés al tràmit.
* Integració de dades amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. Això permet recuperar les dades relatives als habitatges de forma automàtica mitjançant la cèdula d’habitabilitat.
* Canvis en la amb la navegació de la pàgina web. A més de la incorporació de la nova plataforma per realitzar els tràmits, la remodelació ha augmentat la manera de fer els tràmits perquè siguin més fàcils i intuïtius, començant des que l’usuari entra a la pàgina web fins que acaba el tràmit.
5.png

Contribució a les polítiques

Les fiances que es dipositen a l’INCASÒL són bàsiques per desenvolupar les polítiques d’habitatge de la Generalitat de Catalunya, ja que aporten recursos a l’administració pública per al finançament de la creació d’habitatge social. Amb els canvis que s’incorporen a l’aplicació, la Generalitat disposarà de més dades sobre l’evolució del mercat de lloguer, tant d’habitatges com d’altres usos, que ajudarà a la definició de programes per generar i ampliar el parc públic d’habitatges existent.

Autors

Redactat per: Júlia Rubert i Tayà

Per saber-ne més:

Back to Top

Informació del document

Publicat a 22/02/23
Acceptat a 22/02/23
Presentat el 20/02/23

Volum Notícies, 2023
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos instrumentals

Noves tecnologies i nous serveis de suport

Sistemes d'informació per a la gestió

Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

Edificació

Plurifuncionalitat

Puntuació document

0

Visites 0
Recomanacions 0

Compartiu aquest document