Assolir l’objectiu d’una economia competitiva i sostenible en el temps requereix aprofitar les eines i instruments que ens permetin generar productes, serveis i estratègies de qualitat, eficients, adequats per al seu ús, ambientalment correctes i socialment responsables.

Desenvolupament de la sessió

L’ecodisseny és una metodologia per incorporar criteris ambientals a la fase de disseny per tal de millorar el comportament ambientals dels productes al llarg del seu cicle de vida: selecció i utilització de primeres matèries, producció, embalatge, distribució, fase d’ús i fi de vida.

   A la jornada del passat 10 de novembre, on van assistir més de 110 persones, es va remarcar el paper clau de l’ecodisseny i l’ecoinnovació per a disposar d’organitzacions amb valor i més competitives.

  L’obertura de la sessió va anar a càrrec de l’'Arnau Queralt,'director del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible (CADS),qui va presentar les polítiques públiques de la Generalitat en matèria d’ecodisseny i ecoinnovació, com ara lEstratègia Catalana d’Ecodisseny i el posicionament de Catalunya envers l’economia circular. Per altra banda, també va avançar la propera presentació, per part de la Comissió Europea, d’un nou paquet de mesures d’Economia circular amb l’objectiu de fer l’economia d’Europa en una més eficient i competitiva.

  Seguidament va fer la presentació el Pere Fullana, director de la Càtedra UNESCO de Cicle de Vida i Canvi Climàtic (ESCI-UPF), qui va exposar que, tot i els intents per minimitzar-lo, l’impacte ambiental augmenta exponencialment degut a què es segueix posant èmfasi en la necessitat de creixement que té associat inevitablement un major ús de recursos i un augment de les emissions, a l’augment de la població i l’entrada en joc de les economies emergents. Fullana aposta per l’anàlisi de cicle de vida (ACV) com a metodologia per avaluar l’impacte de cicle de vida. Per lluitar contra la manca de recursos va proposar desacoblar el creixement de la necessitat de matèria i energia, canviar creixement per desenvolupament i optar per la producció i consum sostenibles. L’economia circular jerarquitza prevenir, reutilitzar, reparar i reciclar, però va més enllà i davant l’escassetat de recursos, és bàsic que aquests es mantinguin en el circuit el màxim de temps possible.

  La Isabel Roig, directora general de Barcelona Centre de Disseny (BCD), va insistir  en la importància de prendre en consideració l'economia circular des de la primera fase del procés productiu, la del disseny per a ecoinnovar. És en el bon dissenyon es troben les solucions que integren la part funcional, l’emocional il’ambiental. De manera que un bon disseny necessàriament ha de ser ecodisseny.També ha presentat el Position Paper "Suportingthekeyrole of design in the Circular Economy"del Bureau of EuropeanDesignAssociations (BEDA).

  Com a darrera intervenció d’aquesta part de la sessió el Raúl Garcia, cofundador i director de producte d'Inèdit, va presentar el Catàleg d’ecodisseny a Catalunya, en fase final d’elaboració, però encara obert, i que contindrà una setantena d’exemples de productes i serveis ecodissenyats.

  A la segona part de la jornada, es van presentar quatre casos pràctics de disseny de productes, serveis i estratègies de treball que a través de l’ecoinnovació han afegit valor i competitivitat a les organitzacions. La moderació d’aquesta part va anar a càrrec de la Maria José Sarrias, cap del Servei de Qualificació Ambiental. Va presentar el primer cas d’èxit, la Mireia Barba, directora de l’empresa social Espigoladors, empresa social de reducció del malbaratament alimentari. En segon lloc, l’Adrià Herbera, enginyer tècnic d’obres i instal·lacions de la UAB, va presentar la nova seu de l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals i de l’Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont (ICTA-ICP)plantejat, dissenyat i construït amb criteris de sostenibilitat, on es controla la temperatura mitjançant una “pell exterior” bioclimàtica, es redueix el consum d’energia fins a un 62% i el consum d’aigua fins a un 90% respecte d’un edifici convencional. En tercer lloc el Carles Bertrana, director tècnic de Proquimia, va parlar dels productes de neteja per a ús domèstic i professional que l’empresa fabrica amb certificació EU Ecolabel i amb estratègies d’ecodisseny. Per últim el Javier Redondo, director de Projecte Zero Emissions de Nissan, va parlar de com el cotxe elèctric tindrà un paper fonamental en la millora de la qualitat de l’aire i la sostenibilitat del transport a les ciutats.

  Per últim i per clausurar la jornada, l’Assumpta Farran, directora general de Qualitat Ambiental, va presentar el segon número del Butlletí d’Ecoinnovació: un catàleg amb 12 casos d’empreses catalanes que han apostat per l’ecoinnovació com a eina de competitivitat i diferenciació.

  La jornada s’emmarcava dins el Disruptive Innovation Festival, de la Fundació EllenMacArthur

Altres adreces d’interès: El disseny, una peça clau en l’economia circular

   

x


x


Redactat de la notícia i més informació

Redactat per: Argeme Pérez  i  Anna Esteve Traveset

Per saber-ne més: Anna Esteve Traveset


Back to Top

Informació del document

Publicat a 29/01/16
Acceptat a 29/01/16
Presentat el 29/01/16

Volum Notícies, 2016
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos temàtics de Medi Ambient i Sostenibilitat

Producció i consum sostenible

Ecodisseny i compra pública ambientalitzada

Eixos instrumentals

Transferència

Mecanismes de transferència del coneixement de la recerca i la innovació

Localització

Puntuació document

0

Visites 18
Recomanacions 0

Compartiu aquest document