#M2021

Direcció de projecte

Administració Oberta de Catalunya (AOC). Subdirecció d’Estratègia i Innovació

Període

2021-2022

Descripció

El Meu Espai és una carpeta ciutadana amb visió interadministrativa que ofereix l’AOC amb el servei de Seu electrònica i Transparència. Aquest mòdul forma part de la iniciativa MyGov que impulsa l’AOC per oferir serveis personalitzats, proactius i transversals.

El servei El Meu Espai permet a la ciutadania conèixer quines dades seves tenen les administracions, com i per què les intercanvien o en quin estat precís es troben les seves sol·licituds. A més, s’ofereixen serveis personalitzats de manera proactiva, a partir de les dades ciutadanes de què disposa l’administració pública.

Finalitat de l'acció

Oferir un servei digital que faciliti les relacions de la ciutadania amb l’administració pública, amb una visió transversal, personalitzada i proactiva.

Novetats que aporta l'acció

El Meu Espai és una carpeta ciutadana que ofereix contingut transversal que es correspon amb les necessitats de l’usuari. Es basa en la gestió eficient de la informació, fent un ús intel·ligent de les dades del ciutadà que estan a disposició de les administracions públiques.

Els objectius d'El Meu Espai són:

  • Que la ciutadania pugui consultar tots els seus tràmits i actuacions, amb una visió interadministrativa des del web de qualsevol administració, d’acord a les obligacions legals del Punt d’Accés General Electrònic regulat a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  • Que la ciutadania pugui consultar les seves dades personals i saber l’ús que en fan les administracions públiques, d’acord al que regula el Reglament General de Protecció de Dades.
  • Que la ciutadania pugui conèixer quines dades seves s’intercanvien entre administracions i amb quina finalitat, així com controlar els seus inicis de sessió en diferents serveis digitals públics.
  • Que la ciutadania pugui estar al corrent d’allò que li afecta mitjançant avisos i recomanacions personalitzades.

Per accedir a El Meu Espai cal entrar a la seu electrònica de cada ens i autenticar-se mitjançant IdCAT Mòbil, Certificat Digital, Cl@ve o quasevol altre sistema d’autenticació. El servei prioritza l’accés en mobilitat (“first-mobile”), oferint als usuaris una solució optimitzada per a mòbils.

Fonaments de la novetat

La ciutadania demana (i té dret a) a serveis públics àgils, fàcils i segurs; vol saber quines dades tenen les administracions, com i per què les intercanvien o en quin estat precís es troben les seves sol·licituds i expedients. I reclamen entorns mòbils, usables i senzills.

El Meu Espai dona resposta a aquestes demandes oferint un servei innovador centrat en les persones, sense importar a quin municipi viuen i amb quina administració es relacionen. Durant el desenvolupament del projecte, hem aplicat eines de la metodologia Design Thinking amb l’objectiu de dissenyar un servei púbic que situa la ciutadania al centre:

  • Co-disseny amb els usuaris: s’han realitzat diversos tallers i activitats de co-disseny amb treballadors de l’administració i ciutadans.
  • Prova de concepte: s’ha definit un producte mínim viable d’acord a les necessitats i els interessos de la ciutadania; s’ha validat la prova de concepte amb els usuaris (ciutadans i empleats públics) i s’ha recopilat els beneficis esperats per ambdues parts.
  • Prototipat: després de diverses iteracions s’ha desenvolupat un prototip detallat i funcional que ens ha permès obrir-lo a un cercle més ampli de col·laboradors per tal d’obtenir un feedback més detallat, mitjançant la creació d’un espai obert de propostes de millora.

La carpeta ciutadana El Meu Espai inclou el Recomanador d’ajuts socials (MyGov Social), un servei innovador de recomanacions personalitzades i proactives als ciutadans amb necessitats socials, a partir de l’anàlisi avançat (big data) de les seves dades personals i el comportament dels usuaris anonimitzats amb el mateix perfil sociodemogràfic. Aquest servei s’ofereix amb un compliment estricte de la normativa de dades personals i, per principis ètics, sempre prèvia petició del ciutadà.

Draft Gil Riba 293127615-image1.png

Per saber-ne més

Responsable: Miquel Estapé

Back to Top

Informació del document

Publicat a 19/04/22
Acceptat a 19/04/22
Presentat el 19/04/22

Volum Administració Oberta de Catalunya, 2022
llicència: CC BY-NC-SA license

Funding: Intern

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Puntuació document

0

Visites 12
Recomanacions 0

Compartiu aquest document