#M2022

Coordinació de l’activitat: Agència de l’Habitatge de Catalunya

Període: Setembre 2021 – Desembre 2024

Descripció:

  • Adaptació i implementació dels criteris d'Economia Circular i de Cost de Cicle de Vida en la contractació de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.
  • Extracció de consideracions per a la revisió de la normativa d’edificació.
  • Participació en el Grup de Treball del Joint Reserach Group per la revisió de criteris ambientals en el sector de l'Edificació a partir de la metodologia Levels i tenint com a marc la Directiva de Taxonomia de la UE.

Finalitat de l’acció

  • Incorporació del cost del cicle de vida en projectes i contractacions de l'AHC lligades a la rehabilitació i manteniment dels edificis.
  • Adquirir coneixement per tal d'incorporar criteris ambientals en la revisió de la ordenació de l'edificació residencial.

Novetats que aporta l’acció

La UE està desenvolupant noves metodologies i guies per a la incorporació de criteris ambientals en el sector de l'edificació. Aquestes guies normalment van enfocades a la nova construcció i edificis terciaris fent-se difícil la seva aplicació a la resta de fases del cicle de vida i al sector residencial.

Fonaments de la novetat

Avaluació de l'aplicació de les noves metodologies i guies en la fase d'explotació i desconstrucció d'edificis (sobretot en la rehabilitació i el manteniment d'edificis d'habitatges).

Adaptació de les mateixes a Catalunya i a la contractació i ordenació catalana.

Incorporació dels nous criteris ambientals en les eines de disseny (projectes construcció, rehabilitació i desconstrucció) i de gestió d'edificis d'habitatges. (BIM i GMAO)

Back to Top

Informació del document

Publicat a 08/06/23
Acceptat a 08/06/23
Presentat el 08/06/23

Volum Agència de l'Habitatge de Catalunya, 2023
llicència: CC BY-NC-SA license

Funding: Intern

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Puntuació document

0

Visites 0
Recomanacions 0

Compartiu aquest document