#M2022


Coordinació de l’activitat:

Altres participants:

Període:  Juliol 2021 – Setembre 2024

Descripció:

En el marc dels fons Next Generation i el Pla de recuperació, transformació i resiliència de la UE cal avaluar com s'aplica el principi de no causar dany significatiu al medi ambient en els projectes impulsat des de l'AHC, tant vinculats als fons, com si no ho estan. Al mateix temps, integrar els principals reptes que es planteja la UE per als pròxims anys. Caldrà, per tant, avaluar impactes i desenvolupar estratègies en els camps següents: Mitigació del Canvi Climàtic. Adaptació al canvi climàtic. Ús sostenible i protecció dels recursos hídrics i marins. Economia Circular, incloent-hi la prevenció i el reciclatge de residus. Prevenció i control de la contaminació a l'atmosfera, l'aigua o el terra. Protecció i restauració de la biodiversitat i els ecosistemes.

Finalitat de l’activitat:

Trobar resposta en el context de Catalunya als nous reptes que planteja la UE per al sector.

Descripció:

Innovació en processos i projectes per tal de definir estratègies i mesures per al sector de l'edificació residencial en tot el seu cicle de vida per tal de donar resposta de manera avançada als futurs requisits de la UE

Fonaments de la novetat:

Avaluació de la implementació dels nous reptes a la realitat de Catalunya. Millora de processos interns.

Back to Top

Informació del document

Publicat a 08/06/23
Acceptat a 08/06/23
Presentat el 08/06/23

Volum Agència de l'Habitatge de Catalunya, 2023
llicència: CC BY-NC-SA license

Funding: Intern

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos temàtics de Medi Ambient i Sostenibilitat

Qualitat de l'aire i salut

Contaminació atmosfèrica i protecció de l'ambient atmosfèric

Canvi climàtic i energia

Adaptació

Mitigació

Gestió i planificació de l'aigua per a un ús sostenible

Gestió de la demanda i dels recursos hídrics

Prevenció, minimització i tractament de residus

Recollida i tractament de residus

Optimització dels processos de tractament de residus

Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

Edificació

Sostenibilitat

Puntuació document

0

Visites 0
Recomanacions 0

Compartiu aquest document