#M2022

Direcció de projecte: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

Període:  01/09/2022-30/09/2027

Descripció

Aquest projecte té per objectiu general establir un Servei Geològic sostenible per a Europa que aporti informació i coneixement del subsol per prestar suport a les polítiques públiques de les diverses Direccions Generals (DG) de la UE i que faciliti la gestió sostenible dels seus recursos.

Marc per la justificació del projecte GSEU (A Geological Service for Europe). (Font: Presentació keek of meeting #GSEU)

Finalitat de l'acció

  • Desenvolupar eines i serveis d'informació amb de dades harmonitzades a escala europea, especialment sobre matèries primeres, geoenergia, aigües subterrànies i vulnerabilitat de la zona costanera en relació amb els efectes del canvi climàtic.
  • Consolidar la infraestructura europea de dades geològiques (EGDI: European Geological Database Infrastructure) per donar accés i difondre de manera permanent les dades i resultats generats dins i fora del projecte.
  • Enfortir la xarxa de serveis geològics europeus nacionals i regionals per garantir el creixement i manteniment del coneixement geològic comú entre els diferents estats membres de la Comissió Europea, i assegurar generar un major impacte en el futur.

Novetats que aporta l'acció

Un dels aspectes més rellevants del projecte #GSEU, liderat per EuroGeoSurveys (EGS), és que aportarà un pla per la creació d'un servei geològic sostenible per Europa, que s'implementarà més enllà del final del projecte l'any 2027. Aquest servei acompanyarà la societat europea durant i a través de la transició energètica informant sobre polítiques sòlides en matèria d'aigua, energia, matèries primeres, i en general, en totes les àrees que requereixen dades i coneixement de les característiques del subsol.

Fonaments de la novetat

GSEU (A Geological Service for Europe) dona continuïtat a les línies de treball seguides en els 15 projectes executats entre el 2018 i el 2021 pel programa GeoERA H2020 Era-Net (Establishing the European Geological Surveys Research Area to deliver a Geological Service for Europe) que corresponen a: Raw Materials, GeoENERGY, GroundWater Resources, European Geological Data Infraestructure (EGDI) platform); ampliant-les amb el nou àmbit relacionat amb Coast & Offshore windfarms.

Any 2022

El projecte va començar el setembre de 2022. En aquest quatrimetres s'ha assistit al Kick off Meeting del projecte (Brussel·les) i s'ha programat reunions d'impuls i de coordinació dels diversos Workpackages, i reunions transversals entre Workpackages per tal de començar a organitzar les tasques a realitzar.

Back to Top

Informació del document

Publicat a 02/06/23
Acceptat a 02/06/23
Presentat el 02/06/23

Volum Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, 2023
llicència: CC BY-NC-SA license

Funding: Altres finançaments EU

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos instrumentals

Observació territorial, ambiental i climatològica

Generació de geoinformació de referència

Aspectes jurídics i institucionals

Cooperació entre ens

Noves tecnologies i nous serveis de suport

Observació i mesura territorial

Sistemes d'informació per a la gestió

Eixos transversals

Governança

Mecanismes col·laboratius

Puntuació document

0

Visites 0
Recomanacions 0

Compartiu aquest document