#M2022

Direcció de projecte: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

Període:  1/01/2022- 31/12/2022

Descripció

El projecte EOSMS (Earth Observation Smart Monitoring System) pretén demostrar la viabilitat tecnològica i comercial d'un sistema intel·ligent de monitoratge del territori, integrat en una base de dades d'imatges satèl·lit d'observació de la Terra, per cobrir necessitats dels usuaris.

Arquitectura del sistema INNOTEC_EOSMS

Finalitat de l'acció

La fita principal és la de generar un prototip o demostrador d'un sistema constituït per un conjunt de programari que, a partir de les necessitats dels clients, adquireix i processa imatges satèl·lit de manera reactiva i intel·ligent per detectar canvis en el territori, generar alertes davant un canvi rellevant i gestionar les sol·licituds d'operació dels satèl·lits.

Novetats que aporta l'acció

- Desenvolupar una eina que serveixi de banc de proves per al desenvolupament de noves tecnologies de processament d'imatges i de gestió del territori.

- Transferir el coneixement entre els participants que permetin la creació de productes innovadors i obrir així noves oportunitats de mercat.

- Contribuir a la digitalització i a la sostenibilitat podent incrementar les capacitats de computació i el rendiment dels productes a través una plataforma al núvol on el dimensionat dels recursos és flexible i a demanda.

- Generar un ecosistema que faciliti la creació d'empreses a Catalunya dedicades a explotar el mercat de dades d'observació terrestre i de l'internet de les coses (IoT)

Fonaments de la novetat

El desenvolupament d'aquest sistema de monitoratge inclourà un servei automatitzat de gestió d'alertes conjuntes, provinents tant d'imatges satèl·lit com de sensors terrestres, integrat amb la planificació dels satèl·lits, per oferir al client recomanacions personalitzades de sol·licitud i adquisició de noves imatges conegut com a "Tip and Cue".

Any 2022

Durant la vida del projecte l’any 2022 s'ha treballat en:

- el processat de sèries temporals Sentinel 2 per a l'obtenció d'índexs espectrals de parcel·les de conreus de la DUN i generació d'estadístiques i patrons temporals

- el processat de sèries temporals Sentinel 2 per a l'obtenció de paràmetres biofísiques de parcel·les de conreus de la DUN i generació d'estadístiques i patrons temporals

- la fusió de dades d'evapotranspiració (font IRTA) per a la seva integració en patrons de conreus.

Back to Top

Informació del document

Publicat a 01/06/23
Acceptat a 01/06/23
Presentat el 01/06/23

Volum Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, 2023
llicència: CC BY-NC-SA license

Funding: Intern

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos instrumentals

Observació territorial, ambiental i climatològica

Observació dinàmica

Previsió

Sistemes avançats de previsió

Noves tecnologies i nous serveis de suport

Representació de dades

Observació i mesura territorial

Serveis basats en la localització

Comunicació amb l'usuari

Puntuació document

0

Visites 0
Recomanacions 0

Compartiu aquest document