#M2021

Direcció de projecte: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

Període: 1/12/2021-1/12/2025

Descripció

Durant els últims anys han proliferat arreu els incendis forestals considerats "extrems" (extreme wildfires) a Austràlia, Califòrnia, Portugal, etc., que es caracteritzen per afectar extenses superfícies, causar enormes danys humans, mediambientals i econòmics i fins i tot alterar el clima local. Tenint en compte la magnitud del fenomen, els mitjans tradicionals de prevenció, combat i gestió posteriors s'han revelat insuficients. En aquest sentit, FIRE-RES adopta l'Enfocament Integrat de Gestió d'Incendis. Aquesta estratègia de reducció del risc d'incendi forestal aprofita les sinergies entre prevenció-preparació (Eduqueu la ciutadania perquè prengui precaucions per prevenir i estar preparat en cas d'incendis potencialment nocius), detecció-resposta (Anticipar i mitigar els impactes dels incendis forestals extrems) i restauració-adaptació (Rehabilitar i restaurar les zones afectades per incendis forestals extrems) d'una manera holística, assumint la interconnexió d'aquestes 3 fases.


Fire res.png

Aproximació del protocol d’actuació davant d’incendis forestals extrems i exemple representatiu de les accions d’innovació a desenvolupar al projecte FIRE-RES.

Finalitat de l'acció

L'objectiu del projecte FIRE-RES és proporcionar la capacitat d'evitar el col·lapse davant els incendis extrems identificant, desenvolupant i desplegant mitjans innovadors que promoguin la integració de paisatges, comunitats i noves aplicacions tecnològiques.

Novetats que aporta l'acció

FIRE-RES pretén assolir els resultats següents:

- Identificar escenaris de futurs incendis i definicions d'impactes en els ecosistemes i en els sistemes socioeconòmics.

- Definir estratègies de gestió del paisatge i de les emergències adaptades a incendis extrems i coherents amb els paisatges, la millora de la planificació i la gestió del paisatge, des de l'actualitat i fins al futur.

- Proposar millores en eines per identificar escenaris potencials, proves de noves tecnologies de detecció precoç i mesures per detectar quin escenari s'assolirà.

- Millora de la consciència i la cultura del risc a les comunitats.

Fonaments de la novetat

FIRE-RES desenvoluparà una estratègia integrada de gestió d'incendis per abordar de manera eficient i eficaç els incendis forestals extrems a Europa on la geoinformació i les dades d'observació de la Terra hi jugaran un paper fonamental en fer territoris resistents al foc.

Any 2022

Durant el 2022 s'ha processat sobre un dels livings labs de FIRE_RES a Catalunya de mètriques forestals a partir de la captura amb el nou sistema LIDAR. D'altra banda, s'ha desenvolupat el flux operacional per a la determinació de CO2 equivalent alliberat després d'un incendi i el flux operacional del càlcul d'evolució temporal de la severitat com a eina d'anàlisi de la recuperació i resiliència del paisatge.

Back to Top

Informació del document

Publicat a 01/06/23
Acceptat a 01/06/23
Presentat el 01/06/23

Volum Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, 2023
llicència: CC BY-NC-SA license

Funding: H2020

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos instrumentals

Previsió

Vulnerabilitat territorial

Puntuació document

0

Visites 0
Recomanacions 0

Compartiu aquest document