#M2022


Coordinació: ROKUBUN.

Consorci: 2 socis espanyols.


Període: 01/03/2021-28/02/2023.

Descripció

La proposta desenvolupa un concepte de sistema de millora al posicionament per a un volum molt elevat d'usuaris amb equips simples. Per tant, adreça una solució de difusió de dades per a receptors de baix cost, mitjançant l'aprofitament d’infraestructures existents d'estacions permanents per crear una xarxa virtual de receptors molt més densa, que faciliti part de la complexitat al receptor de l'usuari. Així amb els algoritmes que es desenvoluparan per aquesta proposta es vol assajar aquest concepte com a possible servei de posicionament per al mercat de masses.

Observacions

Durant aquest primer any de projecte s'ha realitzat l'estudi d'aplicacions i dispositius, objectiu del projecte, així com la definició de requeriments i especificacions, per acabar amb el disseny de l'aplicació, i l'estratègia de validació funcional i rendiment. Realització de tasques de desenvolupament de l'aplicació de generació d'estacions virtuals permanents. Inici dels treballs del pla de disseminació de la nova tecnologia.

Finalitat de l'acció

L'objectiu del projecte UNION, coordinat per Rokubun i emmarcat en la convocatòria europea Receiver technologies for high-precision in mass-market de la European Global Navigation Satellite Systems Agency (GSA), és millorar la precisió dels usuaris de serveis de posicionament i geolocalització massius (usuaris de vehicles autònoms, de vehicles aeris no tripulats i de telèfons intel·ligents, entre d'altres), a la vegada que s'intenten assolir nous objectius d'interès general en l'àmbit del posicionament i la navegació.

Novetats que aporta l'acció

- Tecnologia per a proporcionar una navegació precisa, i en temps real, a dispositius instal·lats en vehicles, drons o telèfons intel·ligents, entre altres.

- Validació i demostració de la tecnologia en 2 aplicacions rellevants: navegació de vehicles autònoms i serveis basats en localització (LBS) instal·lats en telèfons intel·ligents

- Millora d'aspectes crítics, 3 aspectes fonamentals, en la navegació en rutes de centenars de quilòmetres en:

* continuïtat
* precisió
* disponibilitat.

Fonaments de la novetat

Per assolir els objectius, UNION es basarà en l'aprofitament d'infraestructures d'estacions permanents ja existents en el territori, com ara la xarxa CatNet de l'ICGC, en el desenvolupament de nous algorismes de càlcul i en la integració d'altres serveis i tecnologies de posicionament, sempre tenint presents les noves possibilitats i els serveis que ofereix la constel·lació GNSS europea Galileo.

Draft Echave-Sustaeta 929345306-image1.jpeg

Millora de la continuïtat, precisió i disponibilitat dels serveis de posicionament GNSS per al consum massiu dins del Projecte UNION

Any 2022

Durant el 2022 s'ha procedit a la finalització del desenvolupament de l'aplicació per generar la xarxa d'estacions permanents virtuals així com a la realització dels tests de funcionament i rendiment necessaris per assegurar el bon funcionament dels servidors on s'executa. També s'ha dut a terme la redacció del manual de l'aplicació, per tal que es pugui mantenir més fàcilment i externalitzar en el cas que sigui necessari. Tot el codi s'ha documentat i pujat al repositori GitLab de l'ICGC, per afavorir-ne la continuïtat, el manteniment i l'explotació futurs. D'altra banda, s'ha atès a diferents esdeveniments per conèixer l'estat del sector i de la tecnologia, a la vegada que s'ha fet difusió del projecte UNION i els seus avantatges, i s'ha començat amb les gestions i documentació per dur a terme l'explotació comercial de la nova tecnologia.

Per saber-ne més:

Web del projecte

Back to Top

Informació del document

Publicat a 26/05/23
Acceptat a 26/05/23
Presentat el 26/05/23

Volum Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, 2023
llicència: CC BY-NC-SA license

Funding: Altres finançaments EU

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos instrumentals

Noves tecnologies i nous serveis de suport

Serveis basats en la localització

Puntuació document

0

Visites 0
Recomanacions 0

Compartiu aquest document