#M2022

Direcció del projecte/coordinació de l’activitat: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

Període: 01/01/2016 a 31/12/2022

Descripció

Millora en la qualitat dels serveis públics relacionats amb la prevenció del perill d'allaus, centrant-se en dos aspectes:

* Augmentar la qualitat i certesa de la predicció d'allaus i recolzar a Protecció Civil en la gestió de riscos derivats de la neu, com les inundacions (plans ALLAUCAT i NEUCAT).
* Generació de nous serveis i aplicatius per a l'usuari.

Observacions

El projecte consta de 4 línies de treball:

* Plaques de vent: identificació d'estratificacions pròpies de mantell de neu seca potencialment perilloses, mitjançant l'aplicació de nous índexs d'inestabilitat.
* FluvAlps: Estudi del rol que tenen els mantells humits, en estat de fusió, en la contribució a les inundacions en situacions de pluges intenses o períodes de fusió. S'està desenvolupant una metodologia basada en la detecció de la percolació de la fusió superficial cap a les capes internes del mantell.
* Ibernieve: la línia de treball se centra en l’homogeneïtzació en la presa de dades nivometeorològiques a nivell de l'estat espanyol.
* ATES: Desenvolupament d'una nova eina cartogràfica per l'usuari amb la que pot decidir itineraris segurs en funció de les condicions del relleu que potencien l'activitat d'allaus.

Finalitat de l'acció

Millora del coneixement en nivologia i allaus per a aplicar-ho en els serveis públics de prevenció del perill d'allaus:

* Avançar en el coneixement de la transformació del mantell nival i de l'activitat d'allaus.
* Quantificar la fusió de neu en les inundacions al Pirineu.
* Desenvolupament de formats cartogràfics per la comunicació d'informació de perill d'allaus a l'usuari.

Novetats que aporta l'acció

Noves metodologies de treball per a la presa de dades, tractament de dades i serveis d'informació.

Fonaments de la novetat

* Millora de les prediccions de perill regionals i locals en l'àmbit europeu.
* Millora de la predictabilitat i la comunicació del perill d'allaus en el marc del canvi climàtic.
* Modificació de l'escala europea de perill d'allaus en base a la nova terminologia de mides d'allaus.


Draft Echave-Sustaeta 457025595-image1.jpeg

Evolució de la coberta nivosa a la conca del riu Aare (Suïssa) en dos episodis de grans inundacions.

Draft Echave-Sustaeta 457025595-image2.jpeg


Any 2020

Noves metodologies de treball per a la presa de dades, tractament de dades i serveis d'informació.

Any 2021

Actualment s'està realitzant l'anàlisi de les dades d'accidents per allaus en el marc de l'Observatori de l'accidentalitat; treball pluridisciplinari amb metges, policia de la Generalitat de Catalunya.

Anàlisi i recopilació de dades per la base de dades de nivells febles al Pirineu de Catalunya.

Recopilació i anàlisi dels paràmetres físico-mecànics de les capes febles a través de l'observació d'allaus, fissures i col·lapses en el mantell nival

Any 2022

Durant el 2022 s'ha finalitzat la investigació sobre les allaus de neu mortals a Catalunya pel període 1970-2020. Les conclusions d'aquesta investigació s'han lliurat a la comissió internacional de rescat per allaus de la CISA-IKAR.

S'ha continuat el treball de camp per a la modelització de l'allau de Pastuira, així com la investigació de capes febles al Pirineu de Catalunya per tal d'establir índex de desencadenament d'allaus de placa.

Back to Top

Informació del document

Publicat a 26/05/23
Acceptat a 26/05/23
Presentat el 26/05/23

Volum Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, 2023
llicència: CC BY-NC-SA license

Funding: Intern

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos instrumentals

Observació territorial, ambiental i climatològica

Observació meteorològica

Noves tecnologies i nous serveis de suport

Representació de dades

Eixos temàtics de Medi Ambient i Sostenibilitat

Producció i consum sostenible

Sistemes de gestió ambiental

Puntuació document

0

Visites 0
Recomanacions 0

Compartiu aquest document