#M2021


Direcció de projecte: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

Període: 01/01/2014-31/12/2022

Descripció

Establir el procés de selecció, descripció i visualització per a la preservació dels conjunts d'informació geogràfica digital i garantir-ne la disponibilitat en el temps conservant la informació de manera permanent, segura i durable.

L’ICGC ha de fer front a l’obsolescència cada vegada més ràpida dels diferents suports utilitzats

Observacions

S'ha redactat una "Guia de preservació permanent" per a seguir a l'ICGC i revisió del protocol de gravació de fitxers als cintotecari amb la modificació dels formularis d'entrada de dades.

Finalitat de l'acció

Implementació de polítiques de preservació de la geoinformació digital (cartografia)
Novetats que aporta l'acció

Procés intern d'organització de les dades ICGC en dues línies:

A) Descripció i metadades de les cintoteques ICGC;

B) Recuperació, catalogació i metadades dels productes ICGC: s'ha iniciat pels productes ortofotomapa i topogràfic (certificats ISO 9001).

Fonaments de la novetat

Definir criteris de preservació de productes IG i el procés que hauran de seguir els productes que es generin a partir d'ara per a assegurar-ne la preservació.

Per saber-ne més

Responsable: Maria Plà Toldrà

Back to Top

Informació del document

Publicat a 29/07/22
Acceptat a 29/07/22
Presentat el 29/07/22

Volum Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, 2022
llicència: CC BY-NC-SA license

Funding: Intern

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos instrumentals

Noves tecnologies i nous serveis de suport

Representació de dades

Puntuació document

0

Visites 10
Recomanacions 0