RiuNet

L’aplicació RiuNet, desenvolupada pel grup de recerca FEM de la Universitat de Barcelona, es va presentar a la Jornada de seguiment del projecte LIFE TRivers.

A les conques internes de Catalunya, el 38% de les masses d’aigua presenten un règim hidrològic amb algun grau de temporalitat. Segons l’ACA, hi ha dificultats per determinar l’estat ecològic de molts rius i rieres temporals perquè la manca d’aigua dificulta l’obtenció de dades i l’aplicació de les metodologies actuals.

El projecte europeu sobre rius temporals LIFE TRivers està coordinat per l’UB i inclou la participació de l’ACA. En la seva quarta sessió, centrada en la participació pública, l’objectiu principal fou donar a conèixer les accions socials del projecte, que implica gestors, científics, entitats i, sobretot, ciutadans i ciutadanes interessats en la gestió dels rius.

Així doncs, el primer pas és conèixer la hidrologia d’un riu, especialment, si en el procés d’assecatge  hi queden basses que puguin servir de refugi per a la flora i la fauna, cosa que és clau tant per a l’ecologia del riu com per a la seva correcta diagnosi i gestió. L’aportació d’informació que pot fer la ciutadania es recull mitjançant l’aplicació RuiNet, que permet a qualsevol persona amb un telèfon intel·ligent avaluar l’estat hidrològic i ecològic d’un riu. El programari aporta dades a TREHS  (Temporary Rivers Ecological and Hydrological Status) que incorpora les dades històriques disponibles sobre els cabals del riu, dades de simulacions fetes segons els models i la informació addicional provinent de fotografies aèries i observacions puntuals i enquestes a veïns. Aquesta darrera informació ha permès aconseguir dades en casos en què no hi havia cap tipus de registre anteriorment.

L’ACA i la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHX) han incorporat TREHS a les seves eines per conèixer el règim hidrològic de les masses d’aigua. Segons les dades presentades per l’ACA a la Jornada, abans de la utilització de TREHS no es coneixia el règim real d’un 38% de les masses d’aigua de Catalunya. Gràcies a la informació proporcionada per l’aplicació, s’ha determinat el règim real de totes les masses d’aigua, de les quals el 63 % tenen un règim permanent, el 19% temporal, un 9 % intermitent i un 9 % efímer.

Finalment, a la Jornada es van presentar algunes de les dades del procés de participació ciutadana que ha tingut lloc durant els darrers mesos. L’objectiu d’aquest procés ha estat sensibilitzar sobre els rius temporals, diagnosticar-ne l’estat i elaborar una proposta de mesures de gestió, referides tant a la millora del seu estat actual com a la conservació en el futur. Aquest procés és important perquè obté el coneixement de la gent del territori, ajuda a buscar solucions, fomenta l’interès per la preservació dels rius temporals i contribueix a la valoració d’aquests rius. Els resultats d’aquest procés i les propostes de mesures es presentaran a la reunió final del projecte, que tindrà lloc a Barcelona els dies 3 i 4 de maig del 2018.


Assistents a la Jornada


Autors

Redactat per: Xavier Duran i Marga Torre

Per saber-ne més: Xavier Duran


Back to Top

Informació del document

Publicat a 01/03/18
Acceptat a 01/03/18
Presentat el 01/03/18

Volum Notícies, 2018
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos temàtics de Medi Ambient i Sostenibilitat

Gestió i planificació de l'aigua per a un ús sostenible

Gestió de la demanda i dels recursos hídrics

Eixos instrumentals

Observació territorial, ambiental i climatològica

Observació dinàmica

Noves tecnologies i nous serveis de suport

Sistemes d'informació ambiental

Localització

Puntuació document

0

Visites 51
Recomanacions 0

Compartiu aquest document