Sequera

Arran d'un 2017 molt sec i amb escasses precipitacions, les reserves d'aigua a les conques internes catalanes han registrat un descens lent però prolongat. Es viu així un nou episodi de sequera deu anys després del que es va registrar a Catalunya entre 2007 i 2008 i que va portar a disposar d'un volum de reserves proper al 20%, amb una amenaça real de talls en el subministrament domèstic. Per fortuna, l'arribada de les pluges va evitar mesures dràstiques i les reserves d'aigua es van recuperar d'una manera important. Des de llavors, la Generalitat de Catalunya, a través de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), ha dut a terme diverses actuacions per incrementar la disponibilitat d'aigua a les zones més poblades que han permès disposar de fins a 122 hm3 de nova aigua procedent de la dessalinització (70 hm3), la recuperació de pous i captacions en desús (37 hm3) i les millores en els tractaments de potabilització (15 hm3), sense oblidar l'estalvi d'aigua i la conscienciació ciutadana.


Ultrafiltració ERA Prat Llobregat

Ultrafiltració ERA Prat Llobregat


Potabilització

En els últims mesos s'ha potenciat la producció de les plantes dessalinitzadores. Catalunya disposa de dues instal·lacions d'aquest tipus, concretament la del Llobregat, amb capacitat per produir fins a 60 hm3/any, i la de la Tordera, amb una potència de producció de fins a 20 hm3/any. Aquestes plantes, en situacions de normalitat hídrica, produeixen al mínim. La del Llobregat, que habitualment funciona al 10%, actualment està al 85% de la seva capacitat, mentre que la de la Tordera, que en condicions de normalitat hídrica produeix al 25%, actualment ho està fent al 75%. En cas que persisteixi el descens de reserves en les pròximes setmanes, les dessalinitzadores catalanes podrien arribar fins al 100% de producció.

Una altra de les mesures que s'estan adoptant per fer més lent el descens de reserves dels embassaments és l'increment d'extraccions d'aigua a les conques del Llobregat i el Besòs, amb quantitats properes als 3 hm3 / mes, arran de diversos pous que es van recuperar en la passada sequera.

Amb l'aigua aportada per la dessalinització i les captacions subterrànies recuperades fa deu anys es garanteix el 38% del total de la demanda a l'àrea metropolitana de Barcelona.


Desinfecció per ultraviolats

Desinfecció per ultraviolats


La reutilització en el tram final del Llobregat

L'Agència Catalana de l'Aigua i l'Àrea Metropolitana de Barcelona han acordat recentment l'activació del terciari de la depuradora del Llobregat, amb l'objectiu d'incrementar la disponibilitat d'aigua a la regió de Barcelona i garantir-ne la qualitat. La primera fase d'aquest acord innovador, que es podria activar en menys de dos mesos, permetria injectar aigua regenerada i habilitar una barrera d'aigua per protegir l'aqüífer del delta del Llobregat de la intrusió salina i preservar, així, una reserva estratègica per a l'àrea de Barcelona. La segona fase, que es podria activar abans de quatre mesos i quan les reserves dels embassaments estiguessin per sota del 25% de la seva capacitat, faria possible impulsar aigua regenerada fins al riu Llobregat i incrementar així el cabal del riu en el seu tram final. D'aquesta manera, es disposaria de més cabal circulant que posteriorment es podria potabilitzar a la planta de Sant Joan Despí. Aquesta mesura aportaria 2 m3/s, el que seria el consum equivalent a una població propera al milió d'habitants.

Si sumem l'aigua produïda per les dessalinitzadores, l'increment d'extraccions d'aigua subterrània i l'aportació d'aigua regenerada, es podria cobrir fins al 60% del total de la demanda al sistema Ter-Llobregat.


Mesura amb més recorregut. Aposta per la innovació

Malgrat que l'aportació d'aigua regenerada es preveu com una mesura per a períodes de sequera, s'ha creat un comitè d'experts que analitzarà la possibilitat d'activar aquesta mesura d'una manera més habitual i fora d'èpoques d'escassetat d'aigua. Es disposaria així de més recurs a l'àrea de Barcelona, ​​una zona que històricament ha disposat d'escassos recursos hídrics propis.

D'altra banda, en el camp de Tarragona la reutilització per a usos industrials és una mesura totalment consolidada, amb una aportació d'aigua regenerada superior als 4,5 hm3/any, alliberant així cabals del riu Ebre que es podran destinar a l'abastament domèstic. Una altra mesura pionera destinada a optimitzar l'ús de l'aigua a Catalunya.

En les properes setmanes, l'Agència Catalana de l'Aigua té previst aprovar una línia d'ajuts en matèria d'investigació, desenvolupament i innovació, amb una aportació total quantificada en 1,2 milions d'euros per al període comprès entre 2016 i 2021.


Autors

Redactat per: Xavier Duran

Per saber-ne més: Xavier Duran


Back to Top

Informació del document

Publicat a 01/03/18
Acceptat a 01/03/18
Presentat el 01/03/18

Volum Notícies, 2018
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos temàtics de Medi Ambient i Sostenibilitat

Gestió i planificació de l'aigua per a un ús sostenible

Gestió de la demanda i dels recursos hídrics

Localització

Puntuació document

0

Visites 47
Recomanacions 0

Compartiu aquest document