El passat dia 8 de maig en el Departament de Territori i Sostenibilitat es va fer una presentació d’una proposta de futur per tal d’evolucionar l’actual aplicació informàtica TCQ2000, que dóna resposta a la metodologia d’establiment i seguiment dels indicadors de Temps, Cost i Qualitat en el sector de la construcció, cap a les noves tecnologies; així mateix es va mostrar el prototip, ja desenvolupat, d’un dels mòduls ( el de comparació d’ofertes) per Internet i el mòdul de consolidació de dades.

El TCQ2000 actual

La metodologia TCQ, va ser desenvolupada i implantada en els jocs olímpics de Barcelona 92 per l’ Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya - ITeC. Posteriorment adoptada per GISA en la gestió de les seves obres, va promoure el programari actual conegut com a TCQ2000 que l’ITeC ha mantingut i adaptat, conseqüència tant de les necessitats detectades com de les exigències de les noves normatives i dels sistemes operatius mateixos.

  TCQ2000 és un programari per a la construcció format per un conjunt d'aplicacions informàtiques per donar suport a les activitats de redacció, contractació, planificació i control de projectes i obres. És una metodologia per a la definició i el seguiment dels valors dels paràmetres de temps, cost, qualitat, i la formulació de la seguretat, la generació de residus i el cost energètic dels materials.

  El TCQ2000 gestiona conjuntament i de forma integrada les dades tècniques, econòmiques i temporals que intervenen en el cicle d'una obra de construcció mitjançant diferents mòduls d'aplicació, que també es poden emprar de forma independent.

  Podeu obtenir més informació del mòdul actual a:  https://www.itec.cat/programes/tcq/

 

La necessitat d’un nou TCQ per Internet (TCQi)

Les noves TIC que d’un temps ençà han anat canviant les maneres transmetre la informació ens fa reflexionar sobre la necessitat d’adaptar-s'hi a les mateixes. L’actual TCQ és un programa d’escriptori que requereix d’un procés d’instal·lació per a poder-lo emprar. Les dades també s’emmagatzemen localment a l’ordinador del client o dins de la xarxa local a la qual pertany. Les noves TIC ens apunten que el futur està en programes accessibles des de qualsevol navegador d’Internet i sense necessitat de cap mena d’instal·lació amb dades al “núvol” accessibles des de qualsevol ubicació espacial i amb accés a les dades per múltiples usuaris en temps real. Així doncs, neix la necessitat de reprogramar de nou tota la metodologia traient profit de les noves TIC per a simplificar processos i millorar tot el procés.

Arquitectura de la nova aplicació

El programari s’ubica en un servidor amb accés a una base de dades de tipus Oracle o SQL Server. El sistema operatiu del servidor podrà ser Windows o Linux. El servidor oferirà tota la funcionalitat del programari a partir de serveis web propis i també en podrà emprar de tercers com Google Maps, IDEE, Canvi de divises, etc., per tal de donar el màxim de servei als usuaris Les estacions de treball poden ser dispositius mòbils (tabletes o telèfons intel·ligents) o ordinadors amb connexió a Internet mitjançant un navegador. El sistema operatiu de les estacions de treball podran ser Windows o Mac.

 

Draft Garcia 542683117-ITEC TCQi-ITEC TCQi imatge1.jpg

   

Desenvolupament del TCQi

L’objectiu és que les diferents administracions catalanes puguin emprar aquesta metodologia comuna per la qual cosa s’inviten a participar activament tant en la recollida de requeriments com en el seu desenvolupament/finançament. En la mesura que aquest consorci cristal·litzi s’espera anar desenvolupant cadascun dels mòduls que donen resposta a la metodologia TCQ.

Prototipus del comparador d’ofertes per Internet (TCQCOFi)

L’any 2010 es va desenvolupar un prototipus del mòdul de comparador d’ofertes en la nova tecnologia amb l’arquitectura anteriorment esmentada. Sobre aquest prototipus es fa una presentació en línia d’aquest mòdul en temps real.

 

Draft Garcia 542683117-ITEC TCQi-ITEC TCQi imatge2.jpg

  L’objectiu de futur seria aconseguir que les obertures de pliques es poguessin realitzar sense necessitat de presencia física sinó amb presencia remota, sense perdre el nivell de seguretat ni la confidencialitat de les dades.

Mòdul de consolidació

Un altre dels mòduls que es vol incorporar al TCQi, serà el de consolidació de les dades, que bàsicament consistirà en un portal-web que permetrà fer un seguiment de les dades relatives a les obres per part de l’Administració en la qual hi tindran accés diferents agents: gerents, direccions d’obra, empreses constructores, laboratoris, etc., regulat per uns perfils d’usuari que s’assignen quan s'identifiquen per accedir al portal.

El tipus d’informació que admetrà seran documents en qualsevol format ( pdf, fotografies, fitxers TCQ, etc.). Dels fitxers en format TCQ se n'extraurà automàticament una determinada informació com per exemple els imports certificats o les actualitzacions del termini del pla de treballs de l’obra, que han de permetre als gestors de les obres fer-ne un seguiment més globalitzat.


Redacció de la noticia i més informació

Redactat per: Joan Duatis Colomé i  Argeme Pérez

Per saber-ne més:Joan Duatis Colomé

 

Back to Top

Informació del document

Publicat a 26/07/12
Acceptat a 26/07/12
Presentat el 26/07/12

Volum Notícies, 2012
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos instrumentals

Noves tecnologies i nous serveis de suport

Comunicació amb l'usuari

Localització

Puntuació document

0

Visites 89
Recomanacions 0

Compartiu aquest document