És possible construir el posicionament internacional de Catalunya basat en la vessant ambiental i en l’actualització de la seva mediterraneïtat? Els nous valors de consciència social i territorial tenen com a demanda comuna la necessitat d’incorporar i d’aprofitar el factor ambiental en qualsevol estratègia de futur. Per desenvolupar el concepte de la nova territorialitat caldrà, entre altres, promoure un coneixement multidisciplinari que sàpiga generar una visió integrada i moderna de la sostenibilitat i que, per tant sigui capaç d’incidir, en clau positiva, sobre les decisions individuals, empresarials i institucionals. Assegurar el compromís institucional i de la societat civil de fer compatible la vocació global amb la vinculació local, així com propagar els casos d’èxit actuals i emergents, pot ser la base per construir un model català de progrés basat en l’eficiència ambiental en el context de la Mediterrània Occidental.


9:00 Inauguració.

Agustí Serra. Director general d’Ordenació del Territori i Urbanisme video introducció video

9:10 Sessió 1 Actuacions emergents. Desenvolupament basat en el lloc i en la circularitat de processos i recursos. Empresa, creativitat, recerca, innovació i formació.

video

L’empresari i la societat: una nova filantropia pel segle XXI pdf video

Sergi Ferrer-Salat | Economista. President del Grup Ferrer Internacional


Desenvolupament sostenible i canvi educatiu video

Eduard Vallory | President del Centre UNESCO de Catalunya i director d'Escola Nova 21


Empresa i geometria: el diàmetre de l’economia circular video

Alba Cabañas| Economista especialitzada en medi ambient, sostenibilitat i empresa

La fi del territori (com el coneixem avui). Cap a una nova governança en l'era digital

pdf video

Luís Falcón | Arquitecte urbanista. CEO d'inAtlas

10:30 Debat. Josep Planas (relator/moderador). Subdirector general d’Informació i Foment de la Sostenibilitat

[video]

11:15 Pausa

11:45 Sessió 2 Polítiques vintcentistes: ciutats fèrtils i camps creatius. Visions territorials. De la Catalunya ciutat a la Catalunya en xarxa. Governança territorial. Mediterraneïtat.

video

L'efectivitat, més enllà de l’eficàcia i l’eficiència video

Pere Torres | Biòleg. Director general de l’ATM de Barcelona


De ciutadans a territorians. Reptes de futur video

Francesc Muñoz | Geògraf. Director de l'Observatori de la Urbanització de la UAB


Empoderament social de l’agenda 2030 pdf video

Anna Ayuso | Advocada. Investigadora del CIDOB


Escletxes efectives en política video

Josep Enric Llebot | Físic. Catedràtic de Física de la Matèria Condensada (UAB)

13:15 Debat.

Xavier Baulies (relator/moderador). Responsable de Recerca i Innovació video

14:00 Cloenda.

Ferran Falcó, Secretari general de Territori i Sostenibilitat video

Exposició/presentació de pòsters de casos d’èxit.


#CatFuturVerd

Back to Top

Informació del document

Publicat a 18/05/17
Presentat el 18/05/17

llicència: CC BY-NC-SA license

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos temàtics de Medi Ambient i Sostenibilitat

Puntuació document

0

Visites 90
Recomanacions 0

Compartiu aquest document